ETYKA LEKARSKA Subscribe to this list

| Select titles to:
"Nie lękajcie się... nadzieja, aż do kresu" : X konferencja naukowa, Jasna Góra 27-29 stycznia 2006 r. Publisher: Częstochowa : Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1). Place hold
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie / redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak, Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska, Jacek Sobczak, Tomasz Wierzchowski, Iwona Wrześniewska-Wal, Martyna Żelazowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Dobro chorego w medycynie : Dni Jana Pawła II - "Dobro". Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, 2007. Other title: Dni Jana Pawła II - "Dobro".Availability: Copies available for loan: [M-103166] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Place hold
Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej / Włodzimierz Galewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali [et all]. ; tł. z ang. Barbara Eidrigiewicz [et all]. Publisher: Kraków : Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Bonifratrzy, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Elementy etyki lekarskiej / Tadeusz Biesaga. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Etyka : poglądy i problemy / Peter Vardy, Paul Grosch ; tł. Jerzy Łoziński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010. Other title: Puzzle of ethics.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów / H. P. Dunn ; [tł. Bogna Opolska-Kokoszka i Magdalena Namysłowska]. Publisher: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1997. Other title: Ethics for doctors, nurses and patients.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Edition: Wyd. 2 uaktualnione - 6 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103045] (7).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Place hold
Etyka medyczna z elementami filozofii / Paweł Łuków, Tomasz Pasierski. Edition: Wydanie I - 1 dodruk, stan prawny na dzień 03.07.2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Etyka wobec sytuacji granicznych / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Eutanazja nie jest alternatywą / Władysław Ochmański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Granice życia : dylematy współczesnej bioetyki / Tadeusz Ślipko. Publisher: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich / Jerzy Brusiło. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Mądrość i sztuka leczenia / Zbigniew Szawarski. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-056669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095925] (1).
Place hold
Medycyna paliatywna / redakcja naukowa Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Edition: Wydanie I - 4 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-116462] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Place hold
Miller ortopedia. T. 2 / [redaktorzy] Mark D. Miller, Stephen R. Thompson ; redakcja wydania polskiego Leszek Romanowski ; tłumaczenie z języka angielskiego: Katarzyna Płocieniak, Rafał Śmietana, Wiktor Urbański. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2020. Other title: Miller's review of orthopaedics | Ortopedia.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 617] (1). Place hold
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta / Agnieszka Fiutak. Edition: Stan prawny na 29 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego / redakcja naukowa Rafał Kubiak, Leszek Kubicki ; [autorzy] Zbigniew Banaszczyk [i 22 pozostałych]. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113298] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Place hold
Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu / Gail Kligman ; przekł. Piotr Art. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. Other title: Politics of Duplicity : controlling reproduction in Ceausescu's Romania.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Polityka w perspektywie etycznej i religijnej / Aniela Dylus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Other title: Policy in ethical and religious perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym : studium filozoficzno-historyczne / Józef Borówka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Profesjonalizm lekarski / pod red. Janusza Janczukowicza ; [aut. Irene McTaggart et al.]. Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106853] (16).
  Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Place hold
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta / Natalia Karczewska-Kamińska. Edition: Stan prawny na 24 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Spór o legalizację eutanazji : przegląd argumentów / Bogna Wach. Edition: Wydanie I, stan prawny na dzień 1.02.2019 r.Publisher: Poznań : Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym / Anna Huk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Tradycyjne i współczesne systemy wartości : przeciwieństwo pierwsze : "Dobro i Zło" : materiały z konferencji (10-12.12.1999 r.) - Staszów - Akademicki Ośrodek Kształcenia Wydziału Zarzadzania i Administracji Akademii Świetokrzyskiej w Kielcach = Traditional and contemporary systems of values : first opposition : "Good and Evil" : proceedings of the conference (10-12.12.1999 r.) - Staszów - Academic Centre of Education Faculty of Management and Administration of the Świętokrzyska Academy in Kielce / [red. Andrzej Wierciński] ; Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Antropologii Ogólnej Katedry Filozofii Współczesnej. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Publisher: Warszawa : ZAHIA UW; Kielce : ZAOKFW. WZiA AŚ, 2000. Other title: Traditional and contemporary systems of values.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
W obronie człowieczeństwa wolnego : przemówienia do prawników i do lekarzy / Stefan Wyszyński ; słowo wstępne Józef Glemp ; red. Andrzej F. Dziuba ; [Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107396] (1). Place hold
Wyzwania moralne XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, 10-11 września 1999 r. / red. nauk. Mieczysław Michalik. Publisher: Warszawa : Wydaw. PWSBiA, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095860] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha