CHOROBA WIEŃCOWA Subscribe to this list

| Select titles to:
Badania czynnościowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Zbigniew Nowak ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Chirurgia. T. 2, Chirurgia serca i naczyń obwodowych, chirurgia przełyku i jamy brzusznej, niektóre wybrane problemy chirurgii / pod redakcją Wojciecha Noszczyka ; autorzy rozdziałów tomu 2 Maciej Bagłaj [i 38 pozostałych]. Edition: Wydanie I - 11 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021. Other title: Chirurgia serca i naczyń obwodowych, chirurgia przełyku i jamy brzusznej, niektóre wybrane problemy chirurgii.Availability: Copies available for loan: [M-117143] (2).
  Copies available for reference: [CZ 617] (1).
Place hold
Choroba wieńcowa : kliniczny przewodnik / Michael J. Walsh, Emer Shelley oraz Ross T. Murphy ; [tł. Katarzyna Dzięcioł]. Publisher: Bielsko-Biała : α-medica press, cop. 2003. Other title: Clinicians guide to angina.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego : wieńcowe czynniki ryzyka : zarys podstawowych zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego / Marek Kośmicki. Publisher: Poznań : Termedia, 2003. Other title: Wieńcowe czynniki ryzyka.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Choroby wewnętrzne : kompendium medycyny praktycznej / pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Chory na cukrzycę : opieka szpitalna nad pacjentem / David Levy ; redakcja naukowa wydania polskiego: Aleksandra Uruska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz ; przekład Aleksandra Berkan-Kawińska. Publisher: Otwock : Medisfera Marcin Zabawa, coyright © 2021. Other title: The hands-on guide to diabetes care in hospital.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Chory we wstrząsie / redakcja naukowa Urszula Zielińska-Borkowska i Tomasz Skirecki ; [autorzy] Urszula Zielińska-Borkowska, Tomasz Skirecki, Marzena Zielińska, Radosław Chutkowski, Radosław Owczuk, Elżbieta Nowacka, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Anna Zdun, Jerzy Kruszewski, Wojciech Serednicki, Ewa Zasada, Alicja Filipczyk, Małgorzata Burzyńska, Rafał Drwiła, Małgorzata Jadczak, Paweł Witt. Edition: Wydanie I.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Cukrzycowe choroby serca : nowa wiedza-nowe leczenie / pod red.: Jana Tatonia [et al. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Artur Ciborowski. Edition: Wydanie V, rozszerzone i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021. Other title: Żywienie zdrowego i chorego człowieka.Availability: No copies available
  Checked out (2).
Place hold
Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Artur Ciborowski. Edition: Wydanie V, rozszerzone i uaktualnione - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022. Other title: Żywienie zdrowego i chorego człowieka.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.2] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Echokardiografia w chorobie wieńcowej : wybrane zagadnienia kliniczne / pod red. Janusza Kochanowskiego i Piotra Scisło ; [aut. Anna M. Budaj et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
EKG w praktyce / John Hampton, David Adlam. Edition: Wydanie VI polskie / redakcja wydania polskiego oraz tłumaczenie z języka angielskiego Jacek Smereka.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
F.army : kompendium / autorzy: Eliza Rogowska, Eryk Matuszkiewicz, Marcin Biel, Karolina Kalsi, Katarzyna Plucińska, Hubert Przepiórkiewicz, Paulina Skonieczna, Piotr Stępniak, Sara Szafranek, Dominika Zgoła. Publisher: [Gostyń] : Corpus Mind, copyright © 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych : zagadnienia wybrane / red. nauk.: Andrzej Ciechanowicz, Franciszek Kokot. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Geriatria : praktyczny przewodnik / Regina Roller-Wirnsberger, Katrin Singler, Maria Cristina Polidori ; redakcja naukowa wydania polskiego Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska ; tłumacze Ewa Baum [i 19 pozostałych]. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2021. Other title: Learnig geriatric medicine : a study guide for miedical students.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Interna Szczeklika : mały podręcznik 2021/22 / zespół redakcyjny, redaktor prowadzący Piotr Gajewski [i 40 pozostałych]. Edition: Wydanie XIII.Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna : Polski Instytut Evidence Based Medicine, © 2021. Other title: Interna Szczeklika 2021/22.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117815] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kardiodiabetologia : cele, kryteria, metodologia, algorytmy w sferze przenikania się dwóch specjalności - diabetologii i kardiologii : etiologia, patogeneza, prewencja i leczenie chorób serca w populacji chorych na cukrzycę / Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Kardiologia dziecięca. 2 / pod redakcją Krystyny Kubickiej, Wandy Kawalec ; autorzy Grażyna Brzezińska-Rajszys [i 16 pozostałych] ; z języka angielskiego tłumaczyła: rozdział 12. - Katarzyna Śpiegowska. Edition: Wydanie I - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Kardiologia interwencyjna. T. 2 / Eric J. Topol [et al. ; tł. z jęz. ang. Paweł Balsam et al.]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Robert J. Gil, Grzegorz Opolski.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010. Other title: Textbook of interventional cardiology.Availability: Copies available for loan: [M-115669] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Place hold
Kardiologia kliniczna : schorzenia serca, układu krążenia i naczyń okołosercowych. T. 1 / Erland Erdamnn ; [tł. Jarosław Sęk]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. nauk. Jarosław Drożdż.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2010. Other title: Klinische Kardiologie.Availability: Copies available for loan: [M-087059] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Place hold
Kardiologia Nettera. T. 1 / pod red.: Marschall S. Runge, E. Magnus Ohman ; il. Frank H. Netter ; przy współpr.: John A. Craig [et al. ; tł. z jęz. ang.: Bartosz Biel et al.]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Grzegorz Opolski.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. Other title: Netter's cardiology.Availability: Copies available for loan: [M-085986] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Place hold
Kardiologia zabiegowa / redakcja naukowa Andrzej Wysokiński. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. Other title: Kardiologia zabiegowa : współczesne spojrzenie.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Leki [beta]-adrenolityczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego / pod red. Tomasza Grodzickiego, Andrzeja Januszewicza, Grzegorza Opolskiego. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1). Place hold
Leki hamujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach serca, naczyń i nerek / pod red. Eberharda Ritza, Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza ; [aut.: Marcin Adamczak et al.]. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek / redakcja naukowa Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski ; autorzy Robert Becler [i 71 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-118508] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Place hold
Nowe życie / aut.: Izabella Chrzanowska [et al.] ; pod red. Zygmunta Nowaka, Zbigniewa Paszka. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, 2009. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115146] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 616.1] (1).
Place hold
Obesitologia kliniczna / redakcja Magdalena Olszanecka-Glinianowicz ; autorzy: Magdalena Olszanecka-Glinianowicz [i 99 pozostałych]. Publisher: [Bielsko-Biała] : α-medica press, copyright © 2021. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Opiekun osoby starszej : podręcznik do nauki zawodu / Teresa Gorzelany [i trzynastu pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-117379] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Place hold
Ostre zespoły wieńcowe / pod red. Grzegorza Opolskiego, Krzysztofa J. Filipiaka, Lecha Polońskiego. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.1] (1). Place hold
Ostre zespoły wieńcowe / Evangelos Giannitsis, Hugo A. Katus ; [tł. Jacek Gajek]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Grzegorz Opolski.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. Other title: Management des akuten Koronarsyndroms.Availability: Copies available for loan: [M-085893] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.1] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha