ENERGETYKA - POLSKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo : współczesne wymiary / red. nauk. Joachim Osiński. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109561] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Energetyka w czasach politycznej niestabilności.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / Bogdan Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa) ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. Other title: Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia.Availability: Copies available for loan: [M-105916] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logistyka / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych | Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej : jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie / Pál Kovács [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Agnieszka Bodzoń et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Kościuszki, 2011. Other title: Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie.Availability: Copies available for loan: [M-078464] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej Bolewski (redakcja naukowa). Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014. Other title: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Bezpieczeństwo energetyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Czy warto inwestować w atom? : ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce / Andrzej Guła, Jan Popczyk ; Polski Klub Ekologiczny. Publisher: Warszawa : Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, 2010. Other title: Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Dokąd sięgają granice Zachodu? : rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010 = How far do the borders of the West extend? : Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010 / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: How far do the borders of the West extend? : Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010.Availability: Copies available for loan: [M-101005] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Place hold
Energetyka jądrowa w Polsce / red. nauk. Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energetyka polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia, Białowieża, 23-24 października 2003 r. / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej. Publisher: [Warszawa : FSNT, 2003]. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty / redakcja naukowa Radosław Szczerbowski. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju / red. nauk. Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
IV Rzeczpospolita : pierwsza odsłona / Paweł Szałamacha. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009. Other title: Czwarta Rzeczpospolita : pierwsza odsłona.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa / redakcja naukowa Józef Zawadzki i Grzegorz Pietrek. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Polityka, gospodarka, technika, transport.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne.Availability: Copies available for loan: [M-103480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037184] (5).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Place hold
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Cz. 2. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Cz. 3. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053784] (5).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Place hold
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / opracowanie redakcyjne Elżbieta Nowicka. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-062545] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Podmiotowość geopolityczna : studia nad polską polityką zagraniczną / red. nauk. Krzysztof Szczerski ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej / red. nauk. Edward Haliżak. Publisher: Bydgoszcz : Branta ; Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006332] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha