INNOWACYJNOŚĆ - EDUKACJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Alternatywy w edukacji / pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-112684] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Człowiek w sytuacji innowacyjnej / Zofia Ratajczak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-074516] (1). Place hold
Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / redakcja naukowa Renata Nowakowska-Siuta. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for loan: [M-112388] (4).
  Checked out (1).
Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? / [red. Marta Kosińska et al.]. Publisher: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-112403] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Geny i edukacja / Kathryn Asbury, Robert Plomin ; przekład Małgorzata Guzowska. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Other title: G is for genes : the impact of genetics on education and achievement.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1). Place hold
Innovations in smart learning / Elvira Popescu, Kinshuk, Mohamed Koutheair Khribi, Ronghuai Huang, Mohamed Jemni, Nian-Shing Chen, Demetrios G. Sampson, editors. Publisher: Singapore : Springer Science+Business Media, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Innowacje w edukacji elementarnej = Innovations in elementary education / pod red.: Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej, Ewy Jagiełło ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Akademia Podlaska w Siedlcach. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Other title: Innovations in elementary education | Inniwacje [!] w edukacji elementarnej = Innovations in elementary education.Availability: Copies available for hold on place: [M-014611] (1). Place hold
Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-114121] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 i 8 czerwca 1990 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: De novis quibusdam rebus et experimentis a scholarum magistris peragendis.Availability: Copies available for loan: [M-040590] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012892] (1).
Place hold
Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych / pod red. Wojciecha Horynia. Publisher: Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. Publisher: Kraków : Impuls, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-059047] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111991] (1).
Place hold
Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekład: Jolanta Bartosik. Edition: Wydanie pierwsze w języku polskim.Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. Other title: Teaching today : a practical guide.Availability: Copies available for loan: [M-112444] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Impuls, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-074829] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087146] (1).
Place hold
Prace z innowatyki pedagogicznej / red. nauk. Roman Schulz ; Instytut Badań Pedagogicznych [Ministerstwa Edukacji Narodowej]. Publisher: Warszawa : IBP. MEN, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-030742] (1). Place hold
Rewolucja w wychowaniu / Po Bronson, Ashley Merryman ; z ang. przeł. Anna Cichowicz. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2011. Other title: Nurture shock.Availability: Copies available for loan: [M-082645] (5).
  Copies available for hold on place: [M-069727] (1).
Place hold
Sekret dzieciństwa / Maria Montessori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa przekładu i przedmowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PWN ; Amsterdam : Association Montessori Internationale, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-112356] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. Edition: Wyd. nowe popr. i uzup.Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-112360] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Szkoła XXI wieku : problemy i wyzwania / Aleksander Piecuch. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli / Czesław Barański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-040669] (1). Place hold
Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie kultury / Andrzej Mirski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Wzorek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha