ENERGETYKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo : wymiar współczesny i perspektywy badań / pod red. Mirosława Kwiecińskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-115046] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo : współczesne wymiary / red. nauk. Joachim Osiński. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109561] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE - kwestia połączeń infrastrukturalnych = Security of Russian gas supplies to the EU - the question of infrastructural connections / Agata Łoskot ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2005. Other title: Security of Russian gas supplies to the EU - the question of infrastructural connections.Availability: Copies available for loan: [M-092542] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Energetyka w czasach politycznej niestabilności.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / Bogdan Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa) ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. Other title: Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia.Availability: Copies available for loan: [M-105916] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logistyka / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych | Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Chin : aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Łukasz Gacek. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej : jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie / Pál Kovács [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Agnieszka Bodzoń et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Kościuszki, 2011. Other title: Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie.Availability: Copies available for loan: [M-078464] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092291] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej Bolewski (redakcja naukowa). Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej / pod red. Wiesława Śmiałka, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014. Other title: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Bezpieczeństwo energetyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bioenergetyka podkarpacka / red. nauk. Bogdan Kościk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Czy ropa rządzi światem? / Tadeusz T. Kaczmarek, Rafał Jarosz. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048906] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Place hold
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i mozliwości / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego / Ryszard M. Czarny. Publisher: Kielce : Scandinavium, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Dziesięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej : próba bilansu i nowe otwarcie / pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099430] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Place hold
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Ekonomika integracji europejskiej : (teoria, praktyka, polityka) / Willem Molle ; [tł. Piotr Kuropatwiński z zespołem tł.: Mirosław Jodko, Tomasz Kątowski, Jerzy Świrydczuk]. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Gdańsk : Fundacja Gospodarcza, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-065371] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej / [red. nauk. Andrzej Graczyk]. Publisher: Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energetyka a ochrona środowiska / Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Energetyka a społeczeństwo : aspekty socjologiczne / Zbigniew Łucki, Władysław Misiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107940] (1). Place hold
Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu / Tomasz Młynarski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-098736] (1).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Place hold
Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energia jądrowa wczoraj i dziś / Grzegorz Jezierski. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-106863] (1). Place hold
Energia w czasach kryzysu / red. nauk. Kazimierz Kuciński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Energia, regiony, transport / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa. Publisher: Warszawa : UKIE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-065755] (1). Place hold
Energiemarkt Deutschland : Jahrbuch 2015 : Daten und Fakten zu konventionellen und erneuerbaren Energien / Hans-Wilhelm Schiffer. Publisher: Köln : TÜV Media, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energy dilemmas of the Nordic region countries / Ryszard M. Czarny. Publisher: Kielce : Scandinavium, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Energy security and climate change : double challenge for policymakers / ed. by Artur Gradziuk and Ernest Wyciszkiewicz ; The Polish Institute of International Affairs. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097336] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego / redakcja naukowa Łukasz Wojcieszak. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji / red. Klemens Budzowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091808] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Place hold
Gazprom : rosyjska broń / Walerij Paniuszkin, Michaił Zygar ; współpr. Irina Rieznik ; przeł. Karolina Romanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092367] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Geopolityka rurociągów : współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim / pod red. Ernesta Wyciszkiewicza ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097325] (4).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Germany's energy transition : a comparative perspective / Carol Hager, Christoph H. Stefes editors. Publisher: New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Giełda energii : strategie zarządzania ryzykiem / Aleksander Weron, Rafał Weron. Publisher: Wrocław : CIRE - Centrum Informacji o Rynku Energii, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Globalne ocieplenie : zrozumieć prognozę / David Archer ; przekł. Paweł Wiejacz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Place hold
IV Rzeczpospolita : pierwsza odsłona / Paweł Szałamacha. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009. Other title: Czwarta Rzeczpospolita : pierwsza odsłona.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Klimatyczna katastrofa / Anthony Giddens ; przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka. Prószyński Media, 2010. Other title: Politics of climate change.Availability: Copies available for loan: [M-063773] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107467] (1).
Place hold
Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Krzysztof Surdyk. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye ; tł. Marek Madej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080687] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Krew i nafta : niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej / Michael T. Klare ; przeł. Arkadiusz Czerwiński. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092049] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Kraków, 17-19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Publisher: Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Academica : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. Other title: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.Availability: Copies available for hold on place: [M-098016] (1). Place hold
Między ekologią a problemem bezpieczeństwa energetycznego : uwarunkowania zmian w japońskiej polityce energetycznej i klimatycznej w latach 1992-2014 / Marcin Socha ; [promotor: Małgorzata Pietrasiak, promotor pomocniczy Karol Żakowski]. Publisher: Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Polityka, gospodarka, technika, transport.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne.Availability: Copies available for loan: [M-103480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Nie bójmy się energetyki jądrowej / Andrzej Strupczewski. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064994] (1).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Place hold
Niekończąca się zapaść : stan ukraińskiego sektora naftowego / Wojciech Konończuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Niska emisja : efektywność energetyczna w gminach i samorządach : monografia / redakcja naukowa Michał Kaczmarczyk ; autorzy Michał Kaczmarczyk, Magda Kaczmarczyk, Grzegorz Pełka, Wojciech Luboń, Anna Będkowska, Bartłomiej Ciapała, Daniel Malik, Ewelina Podlewska, Maciej Zboina. Publisher: Kraków : Globenergia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Nord Stream na liberalizującym się rynku gazu UE = Nord Stream on the liberalising EU gas market / Agata Łoskot-Strachota, Łukasz Antas. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2010. Other title: Nord Stream on the liberalising EU gas market.Availability: Copies available for loan: [M-097059] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Oblicza bezpieczeństwa : miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów Unii Europejskiej / Witold Mazurek, Joanna Popławska. Publisher: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. Other title: Role of nuclear energy production in energy security strategy of European Union member countries.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Alexander J. Bělohlávek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / opracowanie redakcyjne Elżbieta Nowicka. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-062545] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych / red. nauk. Mirosław Sułek, Janusz Symonides. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Partnerstwo polityczno-oligarchiczne : stan i wyzwania sektora elektroenergetycznego Ukrainy / Tadeusz Iwanski, Arkadiusz Sarna. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110586] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi / Krzysztof Szamałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1). Place hold
Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie / pod red. Tomasza Jarockiego i Witolda Sokały ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP : wybrane problemy = Politika nacional'noj bezopasnosti stran SNG : izbrannye problemy / pod red. Walentego Baluka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Wrocław] : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2009. Other title: Politika nacional'noj bezopasnosti stran SNG : izbrannye problemy.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / pod red. Jerzego Marka Białkiewicza. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010. Other title: Prawo | Zarządzanie.Availability: Copies available for hold on place: [ Protokół nr/10/2019] (1). Place hold
Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego : uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku / red. nauk. Włodzimierz Fehler, Karina Paulina Marczuk. Publisher: Warszawa : Difin SA, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099334] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Polska i Niemcy w Europie (2004-2014) : różnice interesów - uwarunkowania i konsekwencje / Krzysztof Malinowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098858] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
Polska w Unii Europejskiej : aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / redakcja Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro ; autorzy Dorota Ambrożuk, Amalia Chiara Di Landro, Marzena Czarnecka, Rocío Diéguez Oliva, Tomasz Długosz, Daniel Dąbrowski, Martyna Fusy, Jerzy Gospodarek, Suzana Kraljić, Piotr Kukuryk, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Nowak-Gruca, Katarzyna Nowak, Paweł Nowak, Francisco Oliva Blázquez , Magdalena Paleczna, Markéta Selucká, Iwona Szymczak, Petra Weingerl, Ewa Wójtowicz, Natalia Zych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przeobrażenia w elektroenergetyce : przyszłe pokolenia w obliczu zmian / Walt Patterson ; przeł. Marek Król. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu ; Warszawa : Energoprojekt - Consulting S. A., cop. 1999. Other title: Transforming electricity.Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Putin i odrodzenie Rosji / Michael Stuermer ; przeł. Bartłomiej Madejski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2010. Other title: Putin and the rise of Russia.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Raport o stanie świata : o postępie w budowie zrównoważonego społeczeństwa / Gary Gardner [et al.] ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2004. Other title: State of the world 2003.Availability: Copies available for loan: [M-067942] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych / pod red. Bartosza Bojarczyka, Agaty Ziętek. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092381] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Region specjalnej troski : rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy / Szymon Kardaś ; współpraca: Ewa Fischer. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Regionalna integracja elektroenergetyki / Dariusz Cezary Kotlewski. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Regiony: Polska-Europa-świat / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Katarzyny Dośpiał-Borysiak ; Uniwersytet Łódzki. Oddział Łódzki PTPN, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Komisja Badań nad Integracją Europy PAN. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Rewolucja energetyczna? Ale po co? / Marcin Popkiewicz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania : opracowanie monograficzne / pod red. Karola Węglarzego ; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Publisher: Kraków : Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1). Place hold
Russia, China and the geopolitics of energy in Central Asia / Alexandros Petersen with Katinka Barysch. Publisher: London : Centre for European Reform, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Sąsiad odkrywany na nowo : stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą / Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki ; współpraca Tomasz Dąborowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092040] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(4/9)] (1).
Place hold
Świat w 2025 : scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA / wstęp Jadwiga Staniszkis ; [tł. Anna Krzynówek, Magdalena Modrzejewska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "AlfaSagittarius", 2009. Other title: Świat w dwa tysiące dwudziestym piątym | Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA | Global trends 2025.Availability: Copies available for loan: [M-057233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
System czy nieład? : bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku / Jacek Czaputowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092220] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089212] (1).
Place hold
Technologie energetyczne / Tadeusz Chmielniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
The European Integration of RES-E promotion : the case of Germany and Poland / Marco Wedel ; Geleitwort mit einem Geleitwort von Lutz Mez. Publisher: Wiesbaden : Springer VS, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
The German energy transition : design, implementation, cost and lessons / Thomas Unnerstall. Publisher: Berlin : Springer, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego / Yaropolk Tymkiv. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079580] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Wschód przyłączony : integracja i transformacja Europy po roku 1989 / [Rafał Bakalarczyk, Agata Chaber, Łukasz Jurczyszyn, Joanna Kostka, Wojciech Kość, Leon Podkaminer, Michał Polakowski, Michał Sutowski, Dorota Szelewa]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Zaawansowanych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Other title: Contemporary determinants of international relations.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-045537] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Place hold
Wybrane problemy turystyki alternatywnej / Witold Niemiec. Edition: Dodr.Publisher: Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia dla Polski / [oprac. pod red. Przemysława Bryksy]. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083548] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Zarys ekonomiki bezpieczeństwa : praca zbiorowa / pod kier. Janusza Płaczka ; [zespół aut. Sławomir Bartosiewicz et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066583] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Zarządzanie publiczne / Jerzy Hausner ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-088309] (6).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Place hold
Zarządzanie rozwojem : aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne : praca zbiorowa / pod red. Barbary Piontek i Franciszka Piontka. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2007. Other title: Development management : social, economic and ecological aspects.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Bogusz Mikuła]. Publisher: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081006] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Zarządzanie w energetyce : koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej / red. nauk. Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Zarządzanie zależnością : uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej / Rafał Bajczuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110582] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Zmiana i kontynuacja : polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej / pod red. nauk. Leszka Jesienia ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057238] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku / Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha