BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Subscribe to this list

| Select titles to:
"Powrót smoka" : marsz ku pozycji globalnego mocarstwa / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Aerodynamika napowietrznych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych / Andrzej Flaga, Łukasz Flaga. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2020. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Bezpieczeństwo : współczesne wymiary / red. nauk. Joachim Osiński. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109561] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE - kwestia połączeń infrastrukturalnych = Security of Russian gas supplies to the EU - the question of infrastructural connections / Agata Łoskot ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2005. Other title: Security of Russian gas supplies to the EU - the question of infrastructural connections.Availability: Copies available for loan: [M-092542] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar narodowy i międzynarodowy / Katarzyna Śmiałek, Wiesław Śmiałek. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Energetyka w czasach politycznej niestabilności.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / Bogdan Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa) ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. Other title: Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia.Availability: Copies available for loan: [M-105916] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logistyka / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych | Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy / redakcja naukowa Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. Edition: Wydanie I - dodruk 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Chin : aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Łukasz Gacek. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej : jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie / Pál Kovács [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Agnieszka Bodzoń et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Kościuszki, 2011. Other title: Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie.Availability: Copies available for loan: [M-078464] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej : implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie / Justyna Misiągiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113836] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092291] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku : mozaika interesów i geostrategii / Tomasz Młynarski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-080914] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej Bolewski (redakcja naukowa). Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-092028] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe / Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Robert Kupiecki, Marek Madej, Kamila Pronińska, Andrzej Szeptycki, Piotr Śledź, Marek Tabor, Anna Wojciuk ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Edition: Wydanie drugie zmienione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. Online Access: Spis treści | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-118409] (1).
  Copies available for reference: [M-118410] (2).
Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard Zięba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113247] (13).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej / pod red. Wiesława Śmiałka, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014. Other title: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Bezpieczeństwo energetyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bioenergetyka podkarpacka / red. nauk. Bogdan Kościk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Czy ropa rządzi światem? / Tadeusz T. Kaczmarek, Rafał Jarosz. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048906] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Place hold
Czy warto inwestować w atom? : ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce / Andrzej Guła, Jan Popczyk ; Polski Klub Ekologiczny. Publisher: Warszawa : Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, 2010. Other title: Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i mozliwości / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha