ALZHEIMER Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-116950] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Aktywny senior : człowiek spełniony / redakcja naukowa Anna Skrzek ; autorzy: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Dębiec-Bąk, Jolanta Ignaszewska-Kuhbauch, Ryszard Jasiński, Dariusz Kałka, Aleksander Kobylarek, Monika Kosior, Marta Koszczyc, Grażyna Małkiewicz, Małgorzata Mraz, Robert Pawliszko, Jolanta Podsiadło, Katarzyna Salamon-Krakowska, Anna Skrzek, Joanna Szczepańska-Gieracha, Katarzyna Turek, Ilona Zakowicz, Robert Zapotoczny, Agnieszka Zygmont. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu / Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079975] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Biological psychology / James W. Kalat. Edition: 10th ed.Publisher: Belmont : Wadsworth CEngage Learning, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym : poradnik dla opiekunów / Aneta Domagała. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079973] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Choroba Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie / Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek, Joanna Rymaszewska. Publisher: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-033583] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Choroba Alzheimera : poradnik dla chorych i opiekunów / Gaby Schwarz ; z jęz. niem. tł. Sławomir Michalak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. Other title: Hilfe für Alzheimer-Patienten.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Choroba Alzheimera : podręcznik dla lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy innych specjalności / pod redakcją Jerzego Leszka ; autorzy Jerzy Leszek, Józef Opara, Jerzy Pobocha, Joanna Wyka. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Medical Education Grupa Wydawnicza, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-116106] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Choroba Alzheimera : wybrane zagadnienia biologiczne i kliniczne / pod redakcją Jerzego Leszka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110787] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Choroby otępienne : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Leszka. Edition: Wyd. 2 [popr., uaktualnione, rozsz.].Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Choroby układu nerwowego / pod red. Wojciecha Kozubskiego, Pawła P. Liberskiego ; aut. Maria Barcikowska [et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048572] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera : podejście terapeutyczne / Bożena Grochmal-Bach. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielogórskiego : Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Demencja : trafna diagnoza / redakcja naukowa Serge Gauthier, Pedro Rosa-Neto ; tłumaczenie i redakcja naukowa wydania polskiego Paweł P. Liberski ; redakcja neuropsychologiczna Tomasz Sobów. Edition: Wyd. 1 pol., 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Other title: Case Studies in dementia.Availability: Copies available for loan: [M-106264] (4).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Demencje wieku podeszłego : patomechanizm i strategie leczenia / Wanda Dobryszycka, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek. Publisher: Wrocław : Continuo, 2004. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-103144] (5).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Dowód z ekspertyzy pism patologicznych : na przykładzie choroby Alzheimera, Parkinsona i stwardnienia rozsianego / Sylwia Skubisz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
DSM-5® bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów / James Morrison ; tłumaczenie Robert Andruszko ; [redaktor naukowy Janusz Heitzman]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106749] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (4).
Place hold
Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / redakcja naukowa Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Geriatria : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Galus ; [aut.: Maria Barcikowska et al.]. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne / redakcja naukowa Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska ; [autorzy Grażyna Bączyk i 59 pozostałych]. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : PZWL, 2017. Online Access: Click here to access online | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-106081] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052710] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Interesujące przypadki neurologiczne / Eugene C. Toy [et al.] ; red. nauk. tł. Adam Stępień ; [tł. Kinga Białas-Świstak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Other title: Case files™.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Jakość życia w chorobie : społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków / red. nauk.: Ewa Syrek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-050361] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095891] (1).
Place hold
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne / [red. przekł. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka ; zespół tł.: Celina Brykczyńska et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup., Repr.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" ; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007. Other title: ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders | ICD-10 : V rozdział.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne / [red. przekł. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka ; tł. z ang. J. Wciórka]. Edition: Wyd. 1, repr.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" ; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 2007. Other title: International statistical classification of diseases and health related problems.Availability: Copies available for loan: [M-113722] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Lewy mózg, prawy mózg : z perspektywy neurobiologii poznawczej / Sally P. Springer, Georg Deutsch ; przeł. Iwona Szatkowska. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004]. Other title: Left brain, right brain.Availability: Copies available for reference: [CZ 611/612] (1). Place hold
Mała encyklopedia medycyny PWN / pod red. Piotra Kostrzewskiego i Janusza Ziółkowskiego ; [aut. Piotr Andziak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 611/612] (1). Place hold
Mechanizmy plastyczności mózgu : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kossut ; [aut. Jolanta Barańska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-112212] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Place hold
Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. Edition: Wydanie II.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 376-056.264] (1). Place hold
MSD podręcznik geriatrii / red. William B. Abrams, Mark H. Beers and Robert Berkow ; red. wyd. pol. Krzysztof Galus, Józef Kocemba ; [aut. tł. Zbigniew Arkuszewski et al.]. Edition: 1 wyd. polskie.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 1999. Other title: Merck manual of geriatrics.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha