EDUKACJA EKOLOGICZNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktualne i przyszłościowe wyzwania edukacyjno-kulturowe : wybór tekstów / Zygmunt Łomny ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-111987] (1). Place hold
Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka / pod redakcją Emilii Kolarzyk ; [Michał Seweryn, Piotr Pokrzywa, Ewa Dulińska-Stanek, Katarzyna Bandoła, Emilia Kolarzyk, Jadwiga Helbin, Wojciech Szot, Joanna Zając, Artur Potocki, Ewa Czarnobilska, Dorota Myszkowska, Anna Chmielewska, Marcel Mazur, Piotr Hydzik, Krzysztof Ciszowski, Beata Szkolnicka]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113928] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014. Other title: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Bezpieczeństwo energetyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji / redakcja naukowa Ilona Biernacka-Ligięza, Kamil Fil. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-112138] (1). Place hold
Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030719] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Słupsk, 22-24 X 2004 / red. nauk. Eugeniusz Janowicz ; Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Publisher: Słupsk : WSZ : Fundacja Pro Pomerania - Zamek Książąt Pomorskich, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003691] (5).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Place hold
Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej / Edyta Wolter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. Other title: Ecological education in the Second Polish Republic (1918-1939).Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048569] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014557] (1).
Place hold
Edukacja zdrowotna w kanonie kształcenia ogólnego : pedagogiczne i medyczne aspekty / redakcja naukowa: Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-078699] (1). Place hold
Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej : XVI Seminarium Sacrum i przyroda / pod. red. Macieja Ostrowskiego i Józefa Partyki ; Papieska Akademia Teologiczna, Ojcowski Park Narodowy, Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły. Koło nr 1 "Pielgrzym". Publisher: Kraków : Papieska Akademia Teologiczna ; Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2008. Other title: Christian elements in ecological education | XVI Seminarium Sacrum i przyroda "Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej" | Chrześcijańskie elementy w edukcji ekologicznej | Seminarium Sacrum i przyroda "Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej", 16.Availability: Copies available for hold on place: [M-067434] (1). Place hold
European environmental law in the EU member states : an overview of implementation effectiveness : 11th NEEL Conference (Network of European Environmental Lawyers) 5-6 september, Warsaw, Poland / ed. by Maciej Rudnicki, Izabela Wereśniak - Masri, Anna Kozińska. Publisher: Warsaw : Ministry of Environment, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1). Place hold
Integralny program nauczania z elementami edukacji ekologicznej w klasach I-III : / Maria Sarnowska. Publisher: Warszawa : Warszawski Dom Wydawniczy, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-085253] (1). Place hold
Inteligencja ekologiczna : jak wiedza o ukrytych oddziaływaniach tego, co kupujemy, może wszystko zmienić / Daniel Goleman ; przeł. Andrzej Jankowski. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1). Place hold
Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska : (wybór opracowań) = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection : (selected papers) / Kazimierz Równy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010. Other title: Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1). Place hold
Między ekologią a problemem bezpieczeństwa energetycznego : uwarunkowania zmian w japońskiej polityce energetycznej i klimatycznej w latach 1992-2014 / Marcin Socha ; [promotor: Małgorzata Pietrasiak, promotor pomocniczy Karol Żakowski]. Publisher: Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne.Availability: Copies available for loan: [M-103480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Rodzina współczesna : portret interdyscyplinarny / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Społeczno-kulturowe oraz pedagogiczne wymiary jakości życia = Social-cultural and pedagogical dimensions of quality of life / redakcja naukowa: Marian Wolicki, Malwina Setkowicz. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Other title: Social-cultural and pedagogical dimensions of quality of life.Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
To zmienia wszystko : kapitalizm kontra klimat / Naomi Klein ; przełożyły Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016. Other title: Kapitalizm kontra klimat.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Kulik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005755] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097859] (1).
Place hold
Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 1] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Fundacja Nowe Teraz, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-112572] (1). Place hold
Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Wybrane obszary praktyki w edukacji wczesnoszkolnej / redakcja Grażyna Kwaśniewska, Ewa Swoboda. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2019. Availability: Copies available for hold on place: [M-020921] (1). Place hold
Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego : tom dedykowany pamięci profesora Zbigniewa Strzeleckiego = (Challenges for the regional development policy : in memory of professor Zbigniew Strzelecki) / pod redakcją Jacka Szlachty i Pauliny Legutko-Kobus. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Challenges for the regional development policy : in memory of professor Zbigniew Strzelecki.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Zielona architektura / James Wines ; pod red. Philipa Jodidia ; [tł. Michał Frankowski]. Publisher: Raszyn : Taschen/TMC Art, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha