E-LEARNING Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni jednostki, organizacji, państwa / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1). Place hold
Dialog - konflikt / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and roadsless of education during the COVID-19 / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisław Byra, Nella Nyczkało. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Other title: Pathways and roadsless of education during the COVID-19.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1). Place hold
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan Steczkowski] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-086993] (1). Place hold
E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning akademicki : perspektywa humanistyczna / Anna Turula. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-117604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
e-Learning and science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning / Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer. Edition: 4th ed.Publisher: Hoboken : Wiley, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-106983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim : zagadnienia metodyczne / Iwona Mokwa-Tarnowska. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning in libraries : best practices / ed. by Charles Harmon, Michael Messina. Publisher: Lanham [etc.] : The Scarecrow Press, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-105421] (1). Place hold
E-learning na uczelniach : koncepcje, organizacja, wdrażanie / pod redakcją Ryszarda Tadeusiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-117603] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
E-Learning systems : intelligent techniques for personalization / Aleksandra Klašnja-Milićević, Boban Vesin, Mirjana Ivanović, Zoran Budimac, Lakhami C. Jain. Publisher: [Cham] : Springer, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning w dydaktyce szkoły wyższej : założenia, doświadczenia, rekomendacje / Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion/Helion Edukacja, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / redaktor tomu Bożena Boryczka ; autorzy referatów Elżbieta Gajek [i 13 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. Other title: E-learning a challenge for the libraries.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105480] (1). Place hold
E-Learning, e-Education, and online training : third International Conference, eLEOT 2016 Dublin, Ireland, August 31- September 2, 2016 revised selected papers / Giovanni Vincenti, Alberto Bucciero, Markus Helfert, Matthias Glowatz (Eds.). Publisher: Cham : Springer International Publishing Switzerland, cop. 2017. Availability: Copies available for hold on place: [M-118153] (1). Place hold
E-usługi a społeczeństwo informacyjne / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107894] (1). Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107888] (1).
Place hold
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1). Place hold
Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2020. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-116235] (1). Place hold
Engaging learning : designing e-Learning simulation games / Clark N. Quinn. Publisher: San Francisco : Pfeiffer, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha