E-LEARNING Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan Steczkowski] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-086993] (1). Place hold
E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
e-Learning and science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning / Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer. Edition: 4th ed.Publisher: Hoboken : Wiley, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-106983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
E-learning in libraries : best practices / ed. by Charles Harmon, Michael Messina. Publisher: Lanham [etc.] : The Scarecrow Press, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-105421] (1). Place hold
E-Learning systems : intelligent techniques for personalization / Aleksandra Klašnja-Milićević, Boban Vesin, Mirjana Ivanović, Zoran Budimac, Lakhami C. Jain. Publisher: [Cham] : Springer, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
E-learning w dydaktyce szkoły wyższej : założenia, doświadczenia, rekomendacje / Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczko ; aut. ref. Elżbieta Gajek et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. Other title: E-learning a challenge for the libraries.Online Access: Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Availability: Copies available for hold on place: [M-105480] (1). Place hold
E-usługi a społeczeństwo informacyjne / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107894] (1). Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107888] (1).
Place hold
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1). Place hold
Engaging learning : designing e-Learning simulation games / Clark N. Quinn. Publisher: San Francisco : Pfeiffer, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Global education up to the future / ed. by Amantius Akimjak, Donna Harrel Lubcker. Publisher: Warszawa [etc.] : OWP "SIM", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111988] (1). Place hold
Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie KAAFM / Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Other title: Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.Online Access: Spis treści | Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-115075] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.016] (1).
Place hold
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Place hold
Informatyka ekonomiczna : teoria i zastosowania / redakcja naukowa Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. Edition: Wydanie II zm. i rozszerz. (I w WN PWN).Publisher: Warszawa : PWN, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Innovations in smart learning / Elvira Popescu, Kinshuk, Mohamed Koutheair Khribi, Ronghuai Huang, Mohamed Jemni, Nian-Shing Chen, Demetrios G. Sampson, editors. Publisher: Singapore : Springer Science+Business Media, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004172] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105712] (1).
Place hold
Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego / Marta Woźniak-Zapór. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110208] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.016] (1).
Place hold
Jak będzie zmieniać się edukacja : wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia / Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak. Publisher: Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-100718] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014567] (1).
Place hold
Konkurencyjność regionów : rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych / red. nauk. Małgorzata Runiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111973] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-110788] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Learning path construction in e-Learning : what to learn, how to learn and how to improve / Fan Yang, Zhenghong Dong. Publisher: Singapore : Springer, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych : praca zbiorowa / redakcja naukowa Tadeusz Grabiński, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Marta Woźniak-Zapór. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096035] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 004] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha