ABORCJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aborcja : spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne / Tadeusz Ślipko, Marek Starowieyski, Andrzej Muszala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Bezpieczeństwo / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109561] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji : studium bioetyczno-prawne / Mariusz Ciszek. Edition: Stan prawny na 28 lutego 2011 roku.Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Bioetyka : wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych / Ben Mepham ; z jęz. ang. przeł. Ewa Bartnik, Paweł Golik, Joanna Klimczyk ; red. nauk. przekł. Paweł Łuków. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-051116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Bioetyka : w imię postępu i przetrwania / Rafał Pastwa. Publisher: Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Bioetyka personalistyczna / red. Tadeusz Biesaga ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095933] (1). Place hold
Bioetyka. Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - Polwen, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101230] (1). Place hold
Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Medycyna na granicach życia.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bóg i seks : co naprawdę mówi Biblia / Michael Coogan ; przeł. Agna Onysymow. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011. Other title: God and sex.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Contested spaces : abortion clinics, wonen's shelters and hospitals : politicing the female body / Lori A. Brown. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1). Place hold
Cudze problemy : o ważności tego, co nieważne : analiza dyskursu publicznego w Polsce / red. nauk. Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1). Place hold
Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych / Joanna Haberko. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Człowiek w l@biryncie sieci / red. nauk. Jarosław Jęczeń, Karolina Komsta. Publisher: Lublin : Stowarzyszenie "Rodzina" z Puław, 2013. Other title: Człowiek w labiryncie sieci.Availability: Copies available for hold on place: [M-107890] (1). Place hold
Determinanty społeczne i kulturowe / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Dlaczego aborcja : polsko-szwajcarsko-niemieckie badania nad uwarunkowaniami postaw pro- i antyaborcyjnych / Bernard Hałaczek, Krystyna Ostrowska, François Höpflinger. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-107950] (1). Place hold
Duża książka o aborcji / Katarzyna Bratkowska, Kazimiera Szczuka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Ekologia prokreacji : vademecum : [praca zbiorowa / pod redakcją: Natalii Ejtminowicz, Katarzyny Urban, Antoniego Zięby]. Publisher: Kraków : Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-103658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Place hold
Elementy etyki lekarskiej / Tadeusz Biesaga. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Encyklopedia "Białych Plam". T. 1- / [kom. nauk. Henryk Kiereś - przewodn. et al. ; aut. haseł Czesław Stanisław Bartnik et al.]. Publisher: Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000-. Availability: Copies available for reference: [CZ 0] (12). Place hold
Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Edition: Wyd. 2 uaktual., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102285] (5). Place hold
Etyka praktyczna / Peter Singer ; z ang. przełożyła Agata Sagan. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007. Online Access: Spis treści w jęz. ang | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka wolności / Murray N. Rothbard ; przekład Jakub Woziński, Jan M. Fijor. Publisher: Warszawa ; Chicago : Fijor Publishing, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Etyka zabijania / Jeff McMahan ; przeł. Joanna Bednarek, Katarzyna Kuś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Ginekolodzy / Jürgen Thorwald ; przełożyła Anna Wziątek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2016. Other title: Frauenärzte.Availability: Copies available for loan: [M-100964] (2).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Place hold
Handbook of death & dying. Vol. 1, The presence of death / Clifton D. Bryant, editor in chief. Publisher: Thousand Oaks [etc.] : SAGE, cop. 2003. Other title: Handbook of death and dying.Availability: Copies available for hold on place: [M-108527] (1). Place hold
Higieniści : z dziejów eugeniki / Maciej Zaremba Bielawski ; przeł. Wojciech Chudoba. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011. Other title: Rena och de andra.Availability: Copies available for loan: [M-081945] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Place hold
Individual fertility choices in Poland / Monika Mynarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Kryzys psychologiczny : wybrane zagadnienia / Barbara Pilecka. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059092] (6).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Mądrość i sztuka leczenia / Zbigniew Szawarski. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-056669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095925] (1).
Place hold
Mechanizmy przemian ludnościowych, globalna polityka ludnościowa / Janusz Balicki, Ewa Frątczak, Charles B. Nam. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. Other title: Mechanisms of population changes, global population policy.Availability: Copies available for loan: [M-005521] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Medycyna a globalizacja : Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej / Andrzej Muszala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005510] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095922] (1).
Place hold
Milczenie owieczek : rzecz o aborcji / Kazimiera Szczuka. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054526] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095924] (1).
Place hold
Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej / Tomasz Justyński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu / Gail Kligman ; przekł. Piotr Art. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. Other title: Politics of Duplicity : controlling reproduction in Ceausescu's Romania.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Edition: Wyd. 3 uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Powszechna encyklopedia filozofii. 1- / [kom. nauk. Mieczysław A. Krąpiec et al. ; zespół red. Andrzej Maryniarczyk et al. ; red. naukowy działów Marek Czachorowski et al. ; aut. haseł Stanisław Bafia et al.]. Publisher: Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000-. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (9). Place hold
Prawa narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 11 poszerz.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Prawa reprodukcyjne w Polsce : skutki ustawy antyaborcyjnej : raport, wrzesień 2007 : praca zbiorowa / pod red. Wandy Nowickiej ; Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Publisher: Warszawa : Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych / Julia Kapelańska-Pręgowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Radosław Grabowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. Edition: Wyd. 8 uaktualnione i poszerz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104734] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Prawo wobec medycyny i biotechnologii : zbiór orzeczeń z komentarzami / pod red. Marka Safjana ; Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090670] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Praworządność w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod red.: Janusz Luty, Radosław Piestrak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Instytut Prawa. Publisher: Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Instytut Prawa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii : [ hinduizm, buddyzm, sikhizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam] : praca zbiorowa / pod red. Peggy Morgan i Clive'a Lawtona ; przeł. Dorota Chabrajska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Ethical issues in six religious traditions.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-058371] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia : księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy / pod red. Barbary Stańdo-Kaweckiej, Krzysztofa Krajewskiego ; [komitet red. Piotr Hofmański et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka ; [z ang. przeł. Wojciech J. Bober et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2009. Other title: Companion to ethics.Availability: Copies available for loan: [M-058374] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Rodzina współczesna : portret interdyscyplinarny / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Seksualność człowieka / John Bancroft ; [tł. z jęz. ang. Rafał Śmietana]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Zbigniew Lew-Starowicz, Aleksandra Robacha.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.88] (1). Place hold
Smith and Hogan's criminal law / David Ormerod, Karl Laird. Edition: Fourteenth edition, impression: 3.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015. Other title: Criminal law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym / Agnieszka Graff. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. Other title: Płeć w polskim życiu publicznym.Availability: Copies available for loan: [M-054532] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Systemy bioetyki / red. Tadeusz Biesaga ; Papieska Akademia Teologiczna. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005824] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095926] (1).
Place hold
Wokół początku życia ludzkiego / Dorota Kornas-Biela. Edition: Wyd. 2 w IW Pax.Publisher: Warszawa : "Pax", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-070848] (1).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Place hold
Wychowanie do życia w rodzinie : słownik pojęć / pod red. Krystyny Ostrowskiej. Publisher: Kraków : "Rubikon", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Zarys etyki szczegółowej. T. 1, Etyka osobowa / Tadeusz Ślipko. Edition: Wyd. 2 poszerzone.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095857] (1). Place hold
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Życie w dyspozycji człowieka : wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia / Marian Machinek. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095928] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha