Your search returned 379 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Ustawa i Delegacja Ustawodawcza w Anglii / Witold Zakrzewski. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1960. Other title: De Anglorum legibus Earundemque Ferendarum Potestate.Availability: Copies available for loan: [M-084849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012103] (1).
Materiały z sesji naukowej z okazji 10-lecia istnienia Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 listopada 1984 / pod red. Jacka Majchrowskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987. Other title: Acta sessionis, quae decem annis ab Instituto Religionibus investigandis in Universitate Iagellonica condito exactis diebus 8-9 M. Decembris A. 1984 habita est.Availability: Copies available for hold on place: [M-013338] (1).
Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego / Anna Wojciechowska. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-054286] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna / pod red. Anny Gałdowej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De psychologia personalitatis et anthropologia philosophica.Availability: Copies available for hold on place: [M-013331] (1).
Lists:
Zagadnienia teorii pedagogicznej / [pod red. Stanisława Palki]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Other title: Questione Paedagogicae.Availability: Copies available for hold on place: [M-013294] (1).
Potrzeby kulturalno-oświatowe : (w świetle badań sondażowych na terenie Małopolski) / Tadeusz Aleksander. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985. Other title: Quibus opus sit ad mores, cultum eruditionemque promovendam in terris Poloniae Minoris ex opinione civium earundem terrarum.Availability: Copies available for loan: [M-012848] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008871] (1).
Szanse naukowego rozwoju pedagogiki : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 4 i 5 października 1985 r. / wybór i opracowanie Stanisław Palka. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987. Other title: Ars paedagogica quibus condicionibus ratione ac via excoli possit acta Sessione Internationalis, quae in Instituto Paedagogiae Universitatis Iagellonicae diebus 4-5 mensis octobris a. 1985 habita est.Availability: Copies available for loan: [M-085247] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013292] (1).
Pluralizm w kulturze polskiej / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. Other title: De pluralismo, qui dicitur, in polonorum cultura obvio.Availability: Copies available for loan: [M-012877] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012876] (1).
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich / Anna Łukawska. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: De tempore, quo scholarum elementarium et mediarum discipuli discunt et quo sunt otiosi.Availability: Copies available for hold on place: [M-013280] (1).
Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 i 8 czerwca 1990 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: De novis quibusdam rebus et experimentis a scholarum magistris peragendis.Availability: Copies available for loan: [M-040590] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012892] (1).
Szkoła w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Schola tempore, quo ratio ac via iuvenes erudiendi commutatur, quatenus commutationes subeat quatenusque eas efficiat.Availability: Copies available for loan: [M-040591] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012874] (1).
Pozaszkolna edukacja ogólnokształcąca dorosłych : (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) / Tadeusz Aleksander. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Eruditio extrascholaris adultorum qualis sit, qualis fuerit qualisque sit futura.Availability: Copies available for hold on place: [M-013332] (1).
Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zespół Wczesnej Diagnozy i Terapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12-14 kwietnia 1991 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De auxilii invicem lati scientia atque usu psychopaedagogico.Availability: Copies available for hold on place: [M-013333] (1).
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012886] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
  Checked out (1).
Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych / pod red. Anny Łukawskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De arte paedagogica in universitatibus et scholis superioribus paedagogicis iuvenibus tradenda.Availability: Copies available for loan: [M-012887] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012888] (1).
Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Uniwersytet Jagielloński 11-13 maja 1995 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : UJ, 1996. Other title: De morbis psychomotoricis liberorum mature cognoscendis ac curandis.Availability: Copies available for hold on place: [M-012879] (1).
  Checked out (1).
Studia z socjologii młodzieży i wychowania. Tom 1 / pod red. Jana Jerschiny, Andrzeja Szumakowicza. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-070457] (1).
Studia z socjologii młodzieży i wychowania. Tom 2 / pod red. Jana Jerschiny i Andrzeja Szumakowicza. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-070458] (1).
Huta im. Lenina i jej załoga / red. Antoni Stojak. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-008182] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070459] (1).

Powered by Koha