Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych / Janusz Koczanowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075368] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112506] (1).
Model rachunku nakładów przetwarzania danych / Krystyna Rajzer. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-011285] (1).
Prace z zakresu międzynarodowych stosunków społeczno-ekonomicznych / [red. nauk. zeszytu Zbigniew Misiaczek]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-012651] (1).
Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych / [red. nauk. z. Zbigniew Pucek]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-012592] (1).
Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce / Anna Harańczyk. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-031012] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006237] (1).
Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych / Zofia Dach. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-070433] (1).
Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych / Zdzisław Szczepanik ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-011507] (1).
Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim / Marek Lisiński. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for loan: [MA-005265] (19).
  Copies available for hold on place: [M-011635] (2).
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego / Arkadiusz Potocki. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-013360] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011627] (1).
Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL / Jerzy Indraszkiewicz. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-070430] (1).
Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym / Jan Szumilak. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-071767] (1).
Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu / Jan Targalski. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-021537] (1).
Odpowiedzialność za produkt / Bogusława Gnela. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-020799] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Systemy względnie odosobnione i ich modele w ekonomii / Andrzej Malawski. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-011267] (20).
Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne / Tadeusz Kudłacz. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. Availability: Copies available for loan: [MA-005612] (4).
  Copies available for hold on place: [MA-006235] (1).
Empiryczne testy istotności w taksonomii / Andrzej Sokołowski ; [przekł. streszcz. na jęz. ang. Jacek Konarski] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for loan: [MA-005432] (6).
  Copies available for hold on place: [M-068725] (1).
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie - produkt / Wacław Adamczyk. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-005619] (10).
  Copies available for hold on place: [MA-006242] (1).
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju / Józef Sala. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. Availability: Copies available for loan: [MA-005565] (46).
Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego / Jerzy Kornaś ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-021442] (24).
  Copies available for hold on place: [M-011926] (1).
Zasoby materialne w handlu wewnętrznym : odtwarzanie i rozwój w latach 1976-1988 / Danuta Surówka-Marszałek. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-012542] (34).
Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939) / Wanda Sułkowska. Publisher: Kraków : AE, 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-005844] (26).
Abolicjonizm więzień : podejście racjonalne i humanistyczne : o karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczania / Halina Wantuła ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-036453] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070330] (1).
Kara pozbawienia wolności - w praktyce i w ocenie społecznej / Halina Wantuła. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-012187] (1).
  Checked out (1).
Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania / [red. nauk. z. Adam Stabryła]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AE, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-021456] (1).
Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian / Władysław Szczepankiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jadwiga Adamczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw / Anna Malina. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prace z zakresu badań rynku / [red. nauk. z. Jerzy Altkorn]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-018226] (1).
Prace Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego : zeszyt poświęcony Profesorowi Eugeniuszowi Garbacikowi w 45-lecie pracy naukowej / [red. nauk. Janusz Maciaszek]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-009636] (1).
Prace z zakresu metodologii organizowania / [red. nauk. z. Zbigniew Martyniak]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-071857] (1).

Powered by Koha