Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech / Michał Nowosielski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086659] (2).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Asymilacja a tożsamość mniejszości narodowej : przypadek Serbołużyczan / Marcin Tujdowski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086464] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Pełnomocnicy ds. kultury i mediów w Republice Federalnej Niemiec / Maria Wagińska-Marzec ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093379] (1).
  Copies available for hold on place: [M-006588] (1).
Odwrót od rewolucji? : nowe elementy w amerykańskiej polityce zagranicznej / Jadwiga Kiwerska ; Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086468] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Partnerstwo z rozsądku? : stosunki Francji ze zjednoczonymi Niemcami (1990-2006) / Bogdan Koszel ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086601] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Neokonserwatywna polityka George'a W. Busha : założenia, realizacja i skutki / Jadwiga Kiwerska ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wokół federalizmu w sferze kultury w Republice Federalnej Niemiec / Maria Wagińska-Marzec ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095507] (1).
Elity niemieckie wobec "wojny z terroryzmem" / Maria Tomczak ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Dwa terroryzmy : regionalny i międzynarodowy / Maria Tomczak ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Konsekwencje kryzysu irackiego : Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich / Krzysztof Malinowski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
RFN wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego / Piotr Kalka ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Other title: Republika Federalna Niemiec wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wrocław głównym ośrodkiem uroczystości historycznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-1970) / Grzegorz Strauchold ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101788] (1).
Niemieckie komponenty w świadomości historycznej studentów Ziem Zachodnich i Północnych / Zbigniew Mazur, Krzysztof Wawruch ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-098005] (1).
Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich - w perspektywie przystąpienia Polski do ugrupowania / Piotr Kalka ; Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy. Publisher: Poznań : IZ, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-098909] (1).
Osłabione supermocarstwo : pozycja USA w świecie po ośmiu latach prezydentury Georg'a W. Busha / Jadwiga Kiwerska ; Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy Poznań. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Integracja Turcji z Unią Europejską z perspektywy RFN / Bogdan Koszel ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wybrane problemy badań nad tożsamością europejską / Piotr Cichocki. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108479] (1).
Widoczny Znak (2005-2009) / Zbigniew Mazur ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Other title: Widoczny Znak dwa tysiące pięć-dwa tysiące dziewięć).Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Europejski Urząd Policji (Europol) : instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości / Witold Ostant ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097228] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Czynniki wzrostu gospodarczego związane z wiedzą : Niemcy na tle Unii Europejskiej / Marta Götz ; Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy Poznań. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083490] (1).
Nauka i polityka zagraniczna : dyskurs o międzynarodowej roli Niemiec (1990-2005) / Krzysztof Malinowski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-086465] (1).
Początki wielkiej koalicji w Niemczech (2005) / Piotr Kubiak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097373] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Niemiecka polityka działań humanitarnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097374] (1).
  Copies available for hold on place: [M-093251] (1).
Święta polityczne w zjednoczonych Niemczech / Bartosz Korzeniewski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097372] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097229] (1).

Powered by Koha