Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Planowanie i projektowanie szkoleń / Leslie Rae ; przeł. Iwona Podsiadło. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-054643] (1).
Ocena efektywności szkoleń / Peter Bramley ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [tł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095463] (1).
Planowanie zatrudnienia / Zofia Sekuła. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080660] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Margaret Dale ; przeł. Leszek Wójcik. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-059156] (3).
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut. Barbara Czarnecka et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-090487] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095476] (1).
Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095490] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Dodr. 2001.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich / Wayne F. Cascio ; przeł. Iwona Podsiadło. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080658] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095484] (1).
Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się / Eric Parsloe, Monika Wray ; [przekł. Witold Biliński]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Siła zespołów : wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji / Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Other title: Wisdom of teams.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-095473] (1).
Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system / Frans Poels ; przeł. Iwona Podsiadło. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Job evaluation and remuneration strategies.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ośrodki oceny i rozwoju : narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników / Charles Woodruffe ; [przeł. Witold Biliński]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Other title: Development and assessment centres.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007494] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095461] (1).
Strategie wynagrodzeń / Stanisława Borkowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079368] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045117] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / pod redakcją Aleksego Pocztowskiego ; autorzy Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt-Nawara, Joanna Purgał-Popiela, Tomasz Sapeta. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095458] (1).
Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059233] (1).
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095467] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla / pod red. Elżbiety Jędrych ; [aut. Józef Penc et al.]. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Outplacement w praktyce / Janine Berg-Peer ; [przekł. Ewa Kochanowska]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Other title: Outplacement in der Praxis.Availability: Copies available for hold on place: [M-095487] (1).
Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-080659] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095470] (1).
Outsourcing funkcji personalnej / Mary F. Cook ; przekład Marlena Justyna. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Other title: Outsourcing human resources functions.Availability: Copies available for loan: [M-080661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Anna Hędrzak et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108180] (8).
Zarządzanie pracownikami wiedzy / Thomas H. Davenport ; przeł. Magdalena Lany. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007 (2006). Other title: Thinking for a living.Availability: Copies available for hold on place: [M-095483] (1).
Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych / Paweł Smółka. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata Winkler. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-090457] (1).
Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą : nowy sposób wynagradzania i motywowania / Ewa Beck-Krala. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093897] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).

Powered by Koha