Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. Edition: Stan prawny: 1 lutego 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo spółek handlowych / Andrzej Szajkowski, Monika Tarska. Edition: Wyd. 5, zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Status prawny organizacji pracodawców / Zbigniew Hajn. Edition: Stan prawny: 17 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Europejskie prawo spółek / Jacek Napierała. Edition: Stan prawny z 1.12.2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047283] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo podatkowe / Andrzej Buczek [et al.]. Edition: Stan prawny: czerwiec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079338] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych / Elwira Marszałkowska-Krześ. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046975] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095692] (1).
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / (red.) Radosław L. Kwaśnicki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Spółka z o.o..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo pracy RP w obliczu przemian / pod red. Marii Matey-Tyrowicz, Tadeusza Zielińskiego ; aut. Krzysztof Baran [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Other title: Prawo pracy Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu przemian.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo karne gospodarcze / Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Sądownictwo polubowne (arbitraż) / Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (2).
Bezpieczeństwo danych osobowych / Mariusz Polok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080395] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. : Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086423] (5).
  Copies available for hold on place: [M-112555] (1).
  Checked out (1).
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-051466] (1).
Zamówienia sektorowe / Paweł Granecki, Andrzej Panasiuk. Edition: Stan prawny: 31 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej : studium porównawcze na podstawie sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski / Bartłomiej Nowak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Pomoc państwa : wybrane zagadnienia / pod red. Bartłomieja Kurcza ; aut.: Krzysztof Bolesta [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-095709] (1).
Fundamental rights protection in the European Union / ed. Jan Barcz ; authors: Jan Barcz [et al.] ; [ transl. Karolina Podstawa, Filip Jasiński, Adam Łazowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097424] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Reklama farmaceutyczna i pokrewna / Rafał Szczęsny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo finansowe : część konstytucyjna wraz z częścią ogólną / Teresa Dębowska-Romanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064242] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego / Tomasz Tadeusz Koncewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109836] (1).
Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej : aksjologia / pod red. Artura Nowak- Fara ; aut. Katarzyna Czapracka [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110695] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109839] (1).
Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej / Krzysztof Oplustil. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Granice prawa autorskiego / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Jarosław Greser [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Konkurencja a własność intelektualna / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Monika Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo własności przemysłowej / Andrzej Szewc, Gabriela Jyż. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Ustawa o prawach konsumenta / (red.) Dorota Karczewska, Monika Namysłowska, Tadeusz Skoczny ; [autorzy B. Giesen i 25 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108375] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Europejskie prawo spółek : prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego / Jacek Napierała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).

Powered by Koha