Your search returned 200 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013088] (1).
Współczesne problemy zarządzania ludźmi / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Marka Adamca. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088653] (1).
Ekonomia polityczna kapitalizmu : skrypt dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów zaocznych Uniwersytetu Śląskiego / Mieczysław Syrek. Publisher: Katowice : UŚ, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-011287] (1).
Ekonomia polityczna socjalizmu : skrypt dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych Uniwersytetu Śląskiego / Mieczysław Syrek. Publisher: Katowice : UŚ, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-011288] (1).
Człowiek w sytuacji stresu : problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Zofii Ratajczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005307] (4).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Kulik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005755] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097859] (1).
Prawne układy sterowania w administracji publicznej / Ernest Knosala. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000455] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Time and method : reflections on a Recentiori Method / Józef Bańka. Publisher: Katowice : UŚ, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006233] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Jana Przewłockiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Problem wietnamski : aspekty prawne i polityczne / Roman Jasica. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-039566] (1).
Referendum stanowe w USA / Krzysztof Zwierzchowski. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Rynek wartości negatywnych : zjawisko nadmiaru jako przesłanka procesów alokacyjnych / Jan Ostoj. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089141] (1).
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Peter Unger. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089154] (1).
Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika / Maria Taniewska-Peszko. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-012238] (1).
Ćwiczenia z psychologii społecznej / Wilhelmina Wosińska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-069783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012958] (1).
Materiały pomocnicze do historii psychologii : psychologia rozwojowa i wychowawcza w latach 1870-1930 / wyboru dokonała Wanda Bobrowska-Nowak. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013278] (1).
Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej : rewolucja portugalska 1974-1976 / Anna Łabno-Jabłońska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039718] (1).
Przestępczość gospodarcza : (wybrane przejawy i uwarunkowania) / Oktawia Górniok. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-021394] (1).
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 3, Pozakonstytucyjny system hamulców / Ryszard M. Małajny. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Other title: Pozakonstytucyjny system hamulców.Availability: Copies available for hold on place: [M-086887] (1).
Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych : (skrypt dla studentów II roku wydziałów prawa) / Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-012010] (1).
Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Studia z zakresu prawa parlamentarnego PRL / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. Other title: Studia z zakresu prawa parlamentarnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-012466] (1).
Zarys wykładu prawa pracy. Cz. 3, Z. 2, Pracownicze ubezpieczenia społeczne, prawo administracji pracy, organizacja prawna ruchu zawodowego / Tadeusz Zieliński. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. Other title: Pracownicze ubezpieczenia społeczne | Prawo administracji pracy | Organizacja prawna ruchu zawodowego.Availability: Copies available for loan: [M-008056] (1).
Zasady prawa pracy : (autoreferat) / Bolesław M. Ćwiertniak ; promotor Tadeusz Zieliński ; recenzenci Czesław Jackowiak, Kazimierz Opałek ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Prawa i Administracji, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-008119] (1).
Zarys wykładu prawa pracy. Cz. 3, z. 1 / Tadeusz Zieliński. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup.).Publisher: Katowice : UŚ, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-008102] (1).
Zarys wykładu prawa pracy. Cz. 3, z. 2 / Tadeusz Zieliński. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup.).Publisher: Katowice : UŚ, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-008103] (1).
Planowanie społeczne : wybór tekstów / wstęp i wybór Krzysztof Czekaj, Jacek Wódz. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-070164] (1).

Powered by Koha