Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Szesnastowieczne epitalamia łacińskie w Polsce / przeł. i opatrzył koment. Mieczysław Brożek ; oprac. i wstępem poprzedził Jakub Niedźwiedź. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-051265] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010685] (1).
Rewolucja kapitalistyczna : pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności / Peter L. Berger ; przeł. Zygmunt Simbierowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-041443] (1).
Komedyja Justyna i Konstancyjej / Marcin Bielski. Sjem niewieści / Marcin i Joachim Bielscy ; oprac., koment. i wprow. Jerzy Starnawski ; sł. wstępnym poprz. Albert Gorzkowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Other title: Komedia Justyna i Konstancji.Availability: Copies available for hold on place: [M-051264] (1).
Paweł z Krosna : humanistyczne peregrynacje krakowskiego profesora / Albert Gorzkowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051287] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051286] (1).
Przyszłość rewolucji liberalnej / Bruce Ackerman ; przeł. [z ang.] Helena Grzegołowska-Klarkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1996. Other title: Future of liberal revolution.Availability: Copies available for hold on place: [M-059900] (1).
Nasza postmodernistyczna moderna / Wolfgang Welsch ; przeł.: Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. Publisher: Warszawa : "Oficyna Naukowa", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-059912] (1).
Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu / Jürgen Habermas ; przeł. Wanda Lipnik. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-069556] (1).
Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Other title: Kulturphilosophie zur Einführung.Availability: Copies available for loan: [M-063809] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107474] (1).
Kłamstwo jako metoda / Wojciech Chudy. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-063859] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108038] (1).
Dzieje pojęć : studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego / Reinhart Koselleck ; z dwoma artykułami Ulriki Spree i Willibalda Steinmetza oraz z Posłowiem Carstena Dutta na temat fragmentów "Wprowadzenia" Reinharta Kosellecka ; przeł. Jarosław Merecki, Wojciech Kunicki. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Other title: Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego.Availability: Copies available for loan: [M-078628] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100279] (1).
Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu / Jürgen Habermas ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-069557] (1).
Uczucia w dobie kapitalizmu / Eva Illouz ; przełożył Zygmunt Simbierowicz ; z oryginałem porównał Józef Niżnik ; zredagowała, indeks osób i postaci wraz z notą biograficzną przygotowała Elżbieta Nowakowska-Sołtan. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-103552] (1).
Wielokulturowość / Patrick Savidan ; przeł. Ewa Kozłowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Multiculturalisme.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Krytyka kultury / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Kulturkritik.Availability: Copies available for hold on place: [M-107475] (1).
Sztuczna obecność : studia z filozofii obrazu / Lambert Wiesing ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Artifiziele Präsenz.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Zrozumieć Habermasa / Alexandre Dupeyrix ; przełożyła Marta Natalia Wróblewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Other title: Comprendre Habermas.Availability: Copies available for hold on place: [M-112065] (1).

Powered by Koha