Your search returned 76 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z indeksem rzeczowym i wprow. Ludwika Florka. Edition: Wyd. 5, stan prawny: kwiecień 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-028166] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [oraz przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 10., stan prawny: wrzesień 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny | KC, KPC, KRO.Availability: Copies available for hold on place: [M-074097] (1).
Prawo bankowe i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Mirosława Bączyka. Edition: Wyd. 2 rozsz., stan prawny sierpień 1995 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1995. Other title: PrBank.Availability: Copies available for hold on place: [M-023973] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 24 wyd., stan prawny: styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Other title: KC Kodeks cywilny [...].Availability: Copies available for loan: [M-048166] (2).
Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: 3 wyd., stan prawny: wrzesień 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2004. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne teksty prawne.Availability: Copies available for loan: [M-047260] (2).
Kodeks pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 21. wyd., stan prawny: wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KP Kodeks pracy.Availability: Copies available for loan: [M-047252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. : Barbara Porzecka]. Edition: 12. wyd., stan prawny: październik 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-050727] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000488] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 4, stan prawny wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne | KK, KPK, KKW, KSKU.Availability: Copies available for hold on place: [M-000507] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 2. Stan prawny styczeń 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051383] (1).
Kodeks karny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 13. wyd., [stan prawny: październik 2005 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny.Availability: Copies available for hold on place: [M-035459] (1).
Kodeks postępowania karnego i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z wprow. Jana Grajewskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red.: Barbara Porzecka, Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 11, stan prawny październik 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KPK - Kodeks postępowania karnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-030607] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: 17. wyd., stan prawny 30.06.2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Other title: KPA : Kodeks postępowania administracyjnego [...].Availability: Copies available for loan: [M-019234] (6).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 15, stan prawny: marzec 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-051399] (1).
Prawo budowlane i inne teksty prawne. Edition: 7. wyd., stan prawny: sierpień 2006 r. / teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Jerzego Siegienia oraz z indeksem rzeczowym.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Ustawa karna skarbowa : teksty jednolite / wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Zygfryda Siwika. Edition: Stan prawny: maj 1996 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-061444] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031545] (1).
Kodeks handlowy i inne teksty prawne / teksty jednolite z indeksem rzeczowym i wprow. Andrzeja Szajkowskiego. Edition: Stan prawny 31 maja 1993 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : PWN, 1993. Other title: KH - Kodeks handlowy.Availability: Copies available for loan: [M-064713] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031546] (1).
Samorząd terytorialny : teksty jednolite / wraz z wprow. Michała Kuleszy i indeksem rzeczowym. Edition: 2 rozsz. wyd., stan prawny czerwiec 1996 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-031547] (1).
Kodeks postępowania karnego i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z wprow. Jana Grajewskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 6, stan prawny: listopad 2000 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Other title: KPK - Kodeks postępowania karnego.Availability: Copies available for loan: [M-031549] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Adama Szpunara oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 12, stan prawny: listopad 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. Other title: KC Kodeks cywilny, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece [...].Availability: Copies available for loan: [M-031548] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z wprow. Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 2, stan prawny: marzec 1998 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Other title: KPA Kodeks postępowania administracyjnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-031543] (1).
Bezpieczeństwo i porządek publiczny : teksty jednolite / wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Ryszarda Zakrzewskiego. Edition: 2 wyd., stan prawny marzec 1997 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck., 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-031544] (1).
Koszty sądowe : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / wprow. Zdzisława Krzemińskiego. Edition: Stan prawny: październik 1994 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-041009] (1).
Kodeks wykroczeń i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Tomasza Grzegorczyka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 11, stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KW - Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające.Availability: Copies available for hold on place: [M-096947] (1).
Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 5. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne teksty prawne.Availability: Copies available for loan: [M-109708] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109919] (1).
Prawo upadłościowe i naprawcze oraz inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Stanisława Gurgula oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 3, stan prawny: styczeń 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Prawo upadłościowe i naprawcze : upadłość przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, zakładów ubezpieczeń i banków.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 15. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-082478] (2).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 16. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 26. wyd., stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KC Kodeks cywilny.Availability: Copies available for hold on place: [M-107363] (1).

Powered by Koha