Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / Stanisława Borkowska (red.) ; [aut.] Stanisława Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Wynagrodzenie godziwe : koncepcja i pomiar / Stanisława Borkowska (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089244] (1).
Badanie rynku wynagrodzeń : problemy metodologiczne / Marta Juchnowicz (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy / Urszula Jeruszka (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087088] (1).
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Mobilność zasobów pracy / Elżbieta Kryńska (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101703] (1).
Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów europejskich / Helena Strzemińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047880] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Addendum, obliczenia porównawcze : standardy zabezpieczenia społecznego / Hanna Markowska, Hanna Zalewska, Gertruda Uścińska (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Other title: Standardy zabezpieczenia społecznego.Availability: Copies available for loan: [M-046608] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożenna Balcerzak-Paradowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056205] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108753] (1).
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej : warunki startu i funkcjonowania / Piotr Kurowski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata, Jarosław Pichla. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Partycypacja pracownicza : studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej / Jerzy Wratny. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-056197] (1).
Nowe układy zbiorowe - przełom czy kontynuacja ? : materiały z konferencji naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 9-10 grudnia 1997 r. / Jerzy Wratny (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-056198] (1).
Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne / Helena Strzemińska, Monika Latos-Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Dorota Głogosz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : ocena szans rozwoju / red. naukowa Dariusz Zalewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy : aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne / Jerzy Wratny, Marek Bednarski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101706] (1).
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego / Piotr Broda-Wysocki ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-084740] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107957] (1).
Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; aut.: Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084456] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy / Urszula Jeruszka (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-082343] (1).
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę / Zofia Jacukowicz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / red. nauk. Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj ; [aut. Zofia Czepulis-Rutkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Deregulacja polskiego rynku pracy / Kazimierz W. Frieske (red.) ; [aut.: Stanisława Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-098666] (1).
Porozumienia socjalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych : fenomen społeczny i prawny / Marek Bednarski, Jerzy Wratny ; pod red. Jerzego Wratnego. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-098674] (1).

Powered by Koha