Your search returned 55 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Siły Zbrojne Polski wobec nowych wyzwań / Andrzej Madejski, Jerzy Zieliński. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089224] (1).
Siły morskie Polski wobec nowych wyzwań / Marek Ilnicki, Andrzej Makowski, Adam Szulczewski. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089233] (1).
Konsekwencje rozpadu ZSRR dla systemu nieproliferacji broni jądrowej / Janusz Prystrom. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-074627] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021313] (1).
Rola lotnictwa i przemysłu lotniczego w zapewnianiu stanu bezpieczeństwa Polski / Stefan Bramski. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089220] (1).
Polski przemysł obronny w kontekście nowego modelu sił zbrojnych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-086224] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089410] (1).
Problemy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa w Małej Konstytucji RP : (uwagi politologiczne) / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Other title: Problemy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa w Małej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-067532] (1).
Obrona i ochrona granicy państwowej Polski jako element bezpieczeństwa państwa : materiały do Raportu o Stanie Bezpieczeństwa Narodowego nr 13 / Marek Lisiecki. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-067518] (1).
  Checked out (1).
Departament Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu RP na Kraj : marzec 1943 r.-maj 1945 r. / Andrzej Leśniewski. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-074616] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067545] (1).
Międzynarodowe siły morskie ONZ / Marek Ilnicki, Andrzej Makowski, Julian Tuszyński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Other title: Międzynarodowe siły morskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.Availability: Copies available for hold on place: [M-089234] (1).
Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1989-1993 / Jan Rowiński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067552] (1).
Lists:
Partnerstwo dla transformacji / Andrzej Kupich ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067529] (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089409] (1).
Przemiany systemowe w gospodarce : teoria i praktyka / Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-074618] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067534] (1).
Polityka zagraniczna współczesnej Bułgarii / Jerzy Jackowicz. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-074631] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067572] (1).
VII Forum Polsko-Niemieckie, Fellbach k. Stuttgartu, 2-5 grudnia 1992 r. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Other title: Forum Polsko-Niemieckie, 7.Availability: Copies available for loan: [M-009596] (1).
COCOM a Polska / Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: Coordinating Committee for Multilateral Export Controls a Polska.Availability: Copies available for loan: [M-045803] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089421] (1).
Polacy i Niemcy po otwarciu granicy / [red. Teresa Pawlak-Lis]. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-072771] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089121] (1).
Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec / [red. Teresa Pawlak-Lis]. Publisher: Warszawa : PISM, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-072772] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067571] (1).
Podstawowe modele w procesie formułowania założeń rosyjskiej polityki zagranicznej / Franciszek Gołembski. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074637] (1).
Droga Turcji do Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Franciszek Gołembski. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-088841] (1).
Perspektywy stosunków amerykańsko-rosyjskich i ich znaczenie dla polityki USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067549] (1).
NATO 1990-1992 : otwarcie Sojuszu na Wschód / [red. Jolanta Przybyłko-Okoniewska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: Otwarcie Sojuszu na Wschód : NATO 1990-1992.Availability: Copies available for hold on place: [M-089065] (1).
Lists:
Unia Europejska - Polska : przesłanki procesu integracji / Stanisław Parzymies. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074636] (1).
Abchaskie elity wobec niepodległości / Wojciech Górecki. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-074634] (1).
Polityka emigracyjna w państwach Unii Europejskiej / Aleksander Korybut-Woroniecki. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089419] (1).
Bezpieczeństwo Polski na tle rozwoju procesów politycznych w Europie : uwagi metodologiczne / Antoni Z. Kamiński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-089226] (1).
Bezpieczeństwo i współpraca państw bałtyckich. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089432] (1).
Rozpad ZSRR a bezpieczeństwo Europy Środkowej / Antoni Z. Kamiński, Lech Kościuk. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a bezpieczeństwo Europy Środkowej.Availability: Copies available for loan: [M-016575] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089227] (1).
Horyzonty polityki zagranicznej Francji : wystąpienie ministra spraw zagranicznych Alaina Juppé z okazji 20 rocznicy powstania CAP (Paryż 30 stycznia 1995 r.) : stosunki międzynarodowe - punkty widzenia. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-074632] (1).

Powered by Koha