Your search returned 128 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Papiery wartościowe / M. Bączyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo amerykańskie / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 5 rozsz.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047057] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-103296] (3).
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 11.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006185] (3).
Prawne podstawy ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-034378] (1).
Elementy prawa ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Wyd. 2, rozsz., stan prawny na 15 maja 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r.Publisher: [Kraków] : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072960] (1).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Podstawowe zagadnienia ekonomii : [podręcznik] / Marianna Księżyk. Edition: Wyd. 2, zm. i uzup.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006960] (10).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Podstawowe zagadnienia ekonomii / Marianna Księżyk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006574] (7).
Prawo amerykańskie / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 6 rozsz.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-027750] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 2 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003207] (12).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne : [repetytorium] / Zbigniew R. Kmiecik. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 lutego 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053278] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075450] (1).
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Andrzej Korybski, Zbigniew Markwart. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-040850] (13).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Wstęp do prawoznawstwa : [podręcznik] / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070532] (15).
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel ; aut. Monika Bychowska [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-104541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo turystyczne / Mirosław Nesterowicz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003240] (6).
  Copies available for hold on place: [M-010662] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 1 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023144] (16).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo amerykańskie / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-027752] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej : [podręcznik] / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006308] (1).
Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce : zagadnienia prawne : [podręcznik] / Teresa Liszcz. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 1997 r.Publisher: Kraków ; Lublin : Zakamycze, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046814] (7).
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4 uaktual.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Other title: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku.Availability: Copies available for loan: [M-006316] (7).
  Checked out (1).
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051491] (1).
Kompendium prawa cywilnego : część ogólna i prawo rzeczowe / Aleksander Lipiński. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo spółek handlowych / Andrzej Kidyba, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Przemysław Bryłowski ; red. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2004 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046689] (4).
Prawo rzymskie : praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu / Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053387] (9).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo bankowe / Zbigniew Ofiarski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055418] (9).
Proces karny : część ogólna : z aneksem / Romuald Kmiecik, Edward Skrętowicz. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055334] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Paweł Sarnecki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047202] (4).

Powered by Koha