Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Cz. 1 / Adam Balcer, Rafał Sadowski, Wojciech Paczyński ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092787] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Cz. 2 / Adam Balcer i [et al.] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086414] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Niemiecka transformacja energetyczna : trudne początki / pod red. Anny Kwiatkowskiej-Drożdż ; aut. Anna Kwiatkowska-Drożdz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085617] (1).
W regionie siła? : stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego / pod red. Justyny Gotkowskiej i Olafa Osicy ; aut.: Tomasz Dąborowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085618] (1).
Closing the gap? : military co-operation from the Baltic Sea to the Black Sea / ed. by Justyna Gotkowska and Olaf Osica ; auth. Tomasz Dąborowski [et al.] ; co-operation Joanna Hyndle-Hussein. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kirgizja, Turkmenia, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan / [red. Jacek Cichocki, Anna Łabuszewska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2001. Other title: Raport OSW : Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kirgizja, Turkmenia, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan.Availability: Copies available for loan: [M-092791] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086415] (1).
Nowi członkowie nowego NATO = The new members of the new NATO / [Andrzej Wilk ; tł. Justyna Kubica, Christian Swindells]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: New members of the new NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092792] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086412] (1).
Europa Środkowa w przededniu rozszerzenia UE = Central Europe on the eve of EU accession / [Wojciech Paczyński]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: Central Europe on the eve of EU accession.Availability: Copies available for loan: [M-092793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086413] (1).
Germany's energy transformation : difficult beginnings / ed. by Anna Kwiatkowska-Drożdż ; aut.: Anna Kwiatkowska-Drożdż [et al.] ; co-operation Kamil Frymark. Publisher: Warsaw : Centre for Eastern Studies, 2013. Other title: Niemiecka transformacja energetyczna : trudne początki.Availability: Copies available for hold on place: [M-086348] (1).
The gas target model for the Visegrad 4 region : conceptual analysis / Sergio Ascari. Publisher: Warsaw : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-089757] (1).
Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej / Józef Lang. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
W pogoni za globalizacją : niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Skutki rozszerzenia obszaru Schengen dla wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej = Consequences of the Schengen area enlargement for the EU's Eastern European neighbours / Marta Jaroszewicz ; [tł. OSW/CES, współpr. Jim Todd]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-092549] (1).
Niemieckie sieci na wschodzie : niemiecki "soft power" w Europie Wschodniej, Azji Centralnej i na Kaukazie Południowym : polityka, administracja, kultura, nauka, społeczeństwo / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Problem lustracji w Europie Środkowej i krajach bałtyckich / [red. Anna Łabuszewska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-092788] (1).
Stosunki Rosja - Niemcy w latach 1998-2005 / zesp. OSW Marek Menkiszek i in. ; zesp. CSM Tomasz Dąbrowski, Piotr Buras. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-092786] (1).
Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe : impact of visa abolition / ed. by Marta Jaroszewicz, Magdalena Lesińska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-079519] (1).
Odnawialne źródła energii w Niemczech : obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania / Rafał Bajczuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-094223] (1).
Niemcy wobec wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 : uwarunkowania i interesy / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Współpraca rozwojowa made in Germany / Kamil Frymark. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The challenge of freedom in the Southeastern Europe / Adam Balcer, Spasimir Domaradzki, Marta Szpala. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-112522] (1).
Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej : stan i perspektywy / pod redakcją Mateusza Gniazdowskiego ; autorzy: Tomasz Dąborowski, Jakub Groszkowski, Andrzej Sadecki, Marta Szpala. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Homo dżihadicus : islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich bojowników w Syrii i Iraku / Maciej Falkowski, Józef Lang. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Lists:
Paradoxes of stabilisation : Bosnia and Herzegovina from the perspective of Central Europe / edited by Marta Szpala. Publisher: Warsaw : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Zarządzanie zależnością : uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej / Rafał Bajczuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110582] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Partnerstwo polityczno-oligarchiczne : stan i wyzwania sektora elektroenergetycznego Ukrainy / Tadeusz Iwanski, Arkadiusz Sarna. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110586] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Niekończąca się zapaść : stan ukraińskiego sektora naftowego / Wojciech Konończuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110585] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
The never-ending collapse : the state of the Ukrainian oil sector / Wojciech Konończuk. Publisher: Warsaw : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Obwód Kaliningradzki 2016 : społeczeństwo, gospodarka, armia / [autorzy raportu Iwona Wiśniewska, Maria Domańska, Jan Strzelecki, Piotr Żochowski, Andrzej Wilk, Marek Menkiszak]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-105869] (1).
Sąsiad odkrywany na nowo : stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą / Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki ; współpraca Tomasz Dąborowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha