Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Poszerzona Unia Europejska wobec wschodniego sąsiedztwa : problemy i rozwiązania = The enlarged European Union and its Eastern neighbours : problems and solutions / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Enlarged European Union and its Eastern neighbours.Availability: Copies available for loan: [M-092536] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Kontrreforma w dobie prosperity = Counter-reforms in times of prosperity / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [transl. Jim Todd]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2006. Other title: Counter-reforms in times of prosperity.Availability: Copies available for loan: [M-092538] (2).
  Copies available for hold on place: [M-075079] (1).
"Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy" : rosyjska elita władzy wobec sukcesji i kryzysu gospodarczego = "The power gained, we will never surrender" : Russian ruling elite versus the succession and economic crisis / Jadwiga Rogoża ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Power gained, we will never surrender" : Russian ruling elite versus the succession and economic crisis.Availability: Copies available for loan: [M-080349] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy = The revolution that never was : five years of 'orange' Ukraine / Adam Eberhardt. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Revolution that never was : five years of 'orange' Ukraine.Availability: Copies available for loan: [M-080351] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Nord Stream na liberalizującym się rynku gazu UE = Nord Stream on the liberalising EU gas market / Agata Łoskot-Strachota, Łukasz Antas. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2010. Other title: Nord Stream on the liberalising EU gas market.Availability: Copies available for loan: [M-097059] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dżihad i Nowa Wielka Gra : paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej = Jihad vs. The New Great Game : paradoxes of militant Islamic threats in Central Asia / Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: Jihad vs. The New Great Game : paradoxes of militant Islamic threats in Central Asia.Availability: Copies available for loan: [M-083541] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
EPS w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego = The ENP in practice - the European Union's policy towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy Paper / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Other title: ENP in practice - the European Union's policy towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy Paper | Europejska Polityka Sąsiedztwa w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego.Availability: Copies available for loan: [M-093059] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE - kwestia połączeń infrastrukturalnych = Security of Russian gas supplies to the EU - the question of infrastructural connections / Agata Łoskot ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2005. Other title: Security of Russian gas supplies to the EU - the question of infrastructural connections.Availability: Copies available for loan: [M-092542] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej - szanse i możliwości rozwoju = A new Visegrad Group in the new European Union - possibilities and opportunities for development / Patrycja Bukalska, współpr. Mariusz Bocian ; [tł. Anna Wielopolska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: New Visegrad Group in the new European Union - possibilities and opportunities for development.Availability: Copies available for loan: [M-092541] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109991] (1).
Białoruś - Rosja: integracja wschodnioeuropejska = Belarus - Russia: whither integration? / Rafał Sadowski ; współpr. Agata Wierzbowska-Miazga, Paweł Wołowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich ; [tł. Agnieszka Paczyńska]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Belarus - Russia: whither integration?.Availability: Copies available for loan: [M-092540] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ukraina : inne spojrzenie = Ukraine : another view / Paweł Wołowski ; współprac. Anna Górska [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2003. Other title: Ukraine.Availability: Copies available for loan: [M-085683] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Polityka Wschodnia Unii Europejskiej : perspektywa krajów wyszechradzkich = Eastern policy of the EU : the Visegrad countries' perspective / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Eastern policy of the EU | Eastern policy of the European Union's.Availability: Copies available for loan: [M-085681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
"Prozachodni zwrot" w polityce zagranicznej Rosji : przyczyny, konsekwencje, perspektywy = The pro-western turn in Russia's foreign policy : causes, consequences and prospects / Marek Mankiszak ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: Pro-western turn in Russia's foreign policy.Availability: Copies available for loan: [M-092959] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Siedem mitów na temat Kaliningradu = Seven myths about Kaliningrad / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; współpr. Bartosz Cichocki ; [tł. Paulina Marchewa]. Publisher: Warszawa : OSW, 2002. Other title: Seven myths about Kaliningrad.Availability: Copies available for loan: [M-063426] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Dokąd zmierzasz Ukraino? = What future for Ukraine? / Anna Górska ; [tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Other title: What future for Ukraine?.Availability: Copies available for loan: [M-097362] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
"Niewidzialna ręka... Kremla" : kapitalizm państwowy po rosyjsku = The invisible hand... of the Kremlin : capitalism "à la russe" / Iwona Wiśniewska ; [tł. OSW/CES, współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Invisible hand...of the Kremlin.Availability: Copies available for loan: [M-086190] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Czeczenia między kaukaskim dżihadem a "ukrytym" separatyzmem = Chechnya: between a Caucasian jihad and "hidden" separatism / Maciej Falkowski ; [tł. OSW ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Chechenya: between a Caucasian jihad and "hidden" separatism.Availability: Copies available for loan: [M-063423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Republika Berlińska : ewolucja niemieckiej polityki pamięci a niemiecki patriotyzm = The Berlin Republic : evolution of Germany's politics of memory and German patriotism / Krzysztof Marcin Zalewski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Berlin Republic : evolution of Germany's politics of memory and German patriotism.Availability: Copies available for loan: [M-101003] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich = The fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations / Marcin Kaczmarski ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations.Availability: Copies available for loan: [M-083339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach : trzy mity niemieckiego dyskursu o wysiedleniach = It's not (only) about Erika Steinbach : three myths in the German discourse on the resettlements / Anna Kwiatkowska-Drożdż ; [tł. Magdalena Klimowicz]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: It's not (only) about Erika Steinbach : three myths in the German discourse on the resettlementts.Availability: Copies available for loan: [M-097053] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083819] (1).
Turcja i węzeł kurdyjski : przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie / Krzysztof Strachota. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Niedźwiedź patrzy na smoka : rosyjska debata na temat Chin / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Od stabilizacji do stagnacji : próby reform Wiktora Janukowycza / Sławomir Matuszak, Arkadiusz Sarna. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Próby reform Wiktora Janukowycza.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Szwedzki szpagat : polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-086347] (1).
Paradoksy mołdawskiego sportu : przyczynek do analizy konfliktu naddniestrzańskiego / Adam Eberhardt ; [tł. Ilona Duchnowicz] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Paradoxes of Moldovan sports : an insight into the nature of the Transnistrian conflict.Availability: Copies available for loan: [M-098075] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086608] (1).
Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec Białorusi / Agata Wierzbowska-Miazga. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-086766] (1).
Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej : dylematy polityki historycznej Ukrainy / Tadeusz A. Olszański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Miejsce Ukraińskiej Powstańczej Armii w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Partnerstwo w czasach kryzysu : wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej / Rafał Sadowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106517] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Sułtani swingu : Turcja wobec integracji z Unią Europejską / Szymon Ananicz. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Turcja wobec integracji z Unią Europejską.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Norweski sposób na Rosję : polityka obronna Norwegii - wnioski dla regionu Morza Bałtyckiego / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).

Powered by Koha