Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych : komentarz / Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093051] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński. Edition: Stan prawny ustaw na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Other title: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym.Availability: Copies available for loan: [M-084722] (7).
  Checked out (1).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; Ustawa o spółdzielniach socjalnych : komentarz / Jolanta Blicharz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Other title: Ustawa o działalności pożytku publicznego... : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-090074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ustawa o policji : komentarz / Wojciech Kotowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta : komentarz / Dorota Karkowska. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ustawa o muzeach : komentarz / Patrycja Antoniak. Edition: Stan prawny na 16 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o sporcie : komentarz / Marcin Badura [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Usługi turystyczne : komentarz / Piotr Cybula. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz / Stefan Poździoch. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ustawa o kierujących pojazdami : komentarz / Wojciech Kotowski. Edition: Stan prawny na 19 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: 3. wyd., stan prawny na 30 września 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Andrzej Burzak, Małgorzata Okoń, Piotr Pałka. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych : komentarz / red. nauk. Wojciech Krok ; [aut.] Patryk Karczewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 10 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatek od nieruchomości : komentarz / Leonard Etel. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kodeks karny : komentarz / Magdalena Budyn-Kulik [et al.] ; red. nauk. Marek Mozgawa. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-094955] (1).
Podatek rolny, podatek leśny : komentarz / Leonard Etel. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096810] (1).
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. Edition: 7. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer busines, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-103673] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Bezpieczeństwo żywności i żywienia : komentarz / red. nauk. Agnieszka Szymecka-Wesołowska ; [aut.] Andrzej Balicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-101826] (1).
Kontrola skarbowa : komentarz / Jacek Kulicki. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. naukowa Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce : komentarz / Andrzej Czohara, Tadeusz J. Zieliński. Edition: Stan prawny na 31 października 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające : komentarz / Dariusz Zawistowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym : komentarz / red. nauk. Stefan Poździoch ; [koment. do poszczególnych art. napisali Tomasz Filarski et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106226] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury : komentarz / red. Katarzyna Zalasińska ; [aut.]: Wojciech Kowalski [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o kredycie konsumenckim : komentarz / Zbigniew Ofiarski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. Edition: Wyd. 3 uzup., stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).

Powered by Koha