Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. Other title: Praca pedagogiczna biblioteki | School librarianship.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105534] (1).
Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information barriers : theoretical basis and test in scholarly environment.Availability: Copies available for hold on place: [M-105566] (1).
Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. Other title: From scientific information to the technology of information society : collective work.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105559] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Praca z użytkownikiem w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. Other title: Library programs and ventures.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105570] (1).
Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. Other title: Ideas and the reality : a pragmatic librarianship.Availability: Copies available for hold on place: [M-105569] (1).
Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. Other title: Organizacja biblioteki | School librarianship | Organisation of a school library.Availability: Copies available for hold on place: [M-105533] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: How to create and use annotations and references : the manual.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105535] (1).
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Books, new media and their space-time.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-103849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105544] (1).
Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Books, libraries, information within culture and education spheres.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105554] (1).
Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005. Other title: Library and information education in Polish schools.Availability: Copies available for hold on place: [M-105542] (1).
Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. Other title: Quality of library services in the information society.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105489] (1).
Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Library and the public communication.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105567] (1).
Słownik pracowników książki polskiej : suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz ; zespół red. Hanna Tadeusiewicz (przewodn.) [et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Łódzki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP-Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105396] (1).
Słownik pracowników książki polskiej : suplement 2 / pod red. Hanny Tadeusiewicz z udziałem Bogumiła Karkowskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-105395] (1).
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Visualisation vs. documents' searching.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105561] (1).
Lists:
Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Bibliography.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105536] (1).
Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Networking libraries.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105550] (1).
Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Modelling wide information systems in health and culture domains.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105551] (1).
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach / Jerzy Ratajewski ; do dr. przygot. Zbigniew Żmigrodzki, przy współpr. Elżbiety Gondek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 2002. Other title: Introduction to library science or knowledge concerning the library in different doses.Availability: Copies available for hold on place: [M-105563] (1).
Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. Other title: Knowledge and indexing language in a network paradigm.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-094007] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105571] (1).
Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. Other title: Copyright in the librarians' work.Availability: Copies available for hold on place: [M-105546] (1).
Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Bibliography in a changing information environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105513] (1).
Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007. Other title: Statistics in library and its environment.Availability: Copies available for hold on place: [M-105555] (1).
Podręczny słownik bibliotekarza / oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. Other title: Concise librarian dictionary.Availability: Copies available for hold on place: [M-105393] (1).
Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Digital libraries.Online Access: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105541] (1).
Lists:
"Poeci na tułaczce" : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 / Wojciech J. Podgórski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 2002. Other title: Poètes en exil.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105562] (1).

Powered by Koha