Your search returned 62 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych : zasady naczelne / Aleksander Jerzy Witosz. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk. Edition: [Wg stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2008 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Other title: Postępowanie patentowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego : uwarunkowania, bariery, perspektywy / Tomasz Asman et al. ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Fundusze inwestycyjne : prawna ochrona interesu uczestników / Jarosław Kropiwnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych / Dominik Mączyński. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Przedawnienie i terminy zawite / Anna Stępień-Sporek, Filip Sporek. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Najem i wynajem lokali komercyjnych / Agnieszka Damasiewicz. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095556] (1).
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / Gerard Bieniek, Henryk Pietrzkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Psychologia w postępowaniu karnym / Józef Krzysztof Gierowski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Magdalena Najda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-106611] (8).
  Checked out (4).
Postępowania odrębne w procesie cywilnym / Małgorzata Manowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. Edition: Stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062631] (10).
Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców / Józef Jan Skoczylas, Edyta Szlęzak. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego / Jacek Brolik. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067428] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych / Marta Romańska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa / Paweł Sosnowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Działalność gospodarcza z udziałem małżonków / Anna Stępień-Sporek. Edition: [Stan prawny na dzień 15 maja 2009 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo małżeńskie / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Środki ochrony praw własności intelektualnej / Paweł Podrecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108182] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Maria Teresa Romer, Magdalena Najda. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona prawna obrotu gospodarczego / Rafał Blicharz [et al.] ; pod red. Stanisławy Kalus. Edition: Stan na dzień 1 października 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Lists:
Konsorcjum kredytowe / Tomasz Czech. Edition: Uwzględnia stan prawny na 15 października 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Nadzór nad procesem budowlanym / Dominik Sypniewski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Związki partnerskie : aspekty prawne / Filip Hartwich. Edition: [Stan prawny na dzień 15 sierpnia 2011 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. Edition: Wyd. 2., stan prawny na 1 grudnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-080468] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
  Checked out (1).
Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu / Grzegorz Matusik. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Proces dowodzenia w postępowaniu karnym / Kazimierz J. Pawelec. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Grzegorz Jędrejek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Stosunek pracy nauczyciela mianowanego / Wioletta Jędrychowska-Jaros. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha