Your search returned 125 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Metody wspomagania decyzji przy sterowaniu systemami zbiorników retencyjnych służących zaopatrzeniu w wodę / Wojciech Z. Chmielowski. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079767] (1).
  Copies available for hold on place: [M-017833] (1).
Humanistyczne podstawy kompozycji miast : wybrane aspekty percepcyjne i behawioralne / Ewa M. Cichy-Pazder ; Ośrodek Kształcenia Urbanistów. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Ośrodek Kształcenia Urbanistów. Politechnika Krakowska, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-056094] (30).
  Copies available for hold on place: [M-088134] (1).
Architektura Krakowa 1989-2004 : nowe realizacje w kontekście miasta historycznego / Maciej Motak. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
I Forum Architecturae Poloniae Medievalis : praca zbiorowa : [Kraków, 11 maja 2007] / pod red. Klaudii Stali ; [aut. Cezary Buśko et al. ; Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Katedra Historii Architektury Polskiej i Konserwacji Zabytków]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Other title: Forum Architecturae Poloniae Medievalis, 1.Availability: Copies available for hold on place: [M-097145] (1).
Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym : wybrane problemy / Stanisława Wehle-Strzelecka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097210] (1).
Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych / Agata Zachariasz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Neogotycki budynek uniwersytecki : dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Monika Bogdanowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101614] (1).
Architektura a natura : problem mimesis w architekturze / Andrzej Cząstka. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
O orientacji w przestrzeni miasta / Anna Agata Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, druk 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088310] (1).
Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka : wybrane zagadnienia / Teresa Kusionowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059048] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097202] (1).
Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu / Beata Makowska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112286] (1).
Miejsce kościoła w mieście : analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza / Beata Malinowska-Petelenz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059049] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097640] (1).
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-087417] (1).
Współczesne muzeum w strukturze miasta / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059034] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112761] (1).
Architektura muzą malarstwa : motyw formy architektonicznej w malarstwie europejskim nowej ery / Iwona Zuziak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109060] (1).
Miasta cywilizacji informacyjnej : poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym / Anna Palej. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Niepełnosprawni w obszarach i obiektach zabytkowych : problemy dostępności / Hanna Grabowska-Pałecka. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-112760] (1).
Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego : wybrane zagadnienia / Grażyna Schneider-Skalska. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-112865] (1).
Reżyseria przestrzeni : o doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta / Anna Franta. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Other title: O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rola rysunku w warsztacie architekta : szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich / Andrzej Białkiewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-109109] (1).
Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian : struktura, organizacja, funkcjonowanie / Maria Jaworska-Michałowska. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112258] (1).
Struktura materii gwiazdy neutronowej / Adam Szmagliński, Marek Kutschera, Sławomir Stachniewicz, Włodzimierz Wójcik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109613] (1).
Wielowymiarowe charakterystyki magnesowania w modelach obwodowych maszyn elektrycznych / Adam Warzecha. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej : analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej / Tomasz Ściężor [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, dr. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w materiałach magnetycznie miękkich z uwzględnieniem histerezy i anizotropii / Witold Mazgaj. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Diagnoza gospodarki wodnej w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Nachlik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Podstawy metodyczne i standardy zintegrowanego planowania w gospdarce wodnej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Drużyńskiej i Elżbiety Nachlik. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, dr. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Tłokowy model filtracji w strefie niepełnego nasycenia / Krzysztof Wojciech Książyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-079572] (1).

Powered by Koha