Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Krakowskie witryny sklepowe w II połowie XIX i I połowie XX wieku / Leszek Danilczyk ; [reprodukcje fot.: Tomasz Kalarus]. Publisher: Kraków : Wydział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-057118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 74] (1).
Siedziby władz miasta Krakowa : wydanie jubileuszowe z okazji 750-lecia lokacji miasta Krakowa / [zespół red. Zbigniew Beiersdorf et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Oddział Ochrony Zabytków : Wydawnictwo "Czuwajmy", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057117] (1).
  Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Witraże w Krakowie : dzieła i twórcy / Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 74] (1).
Stolarka bram i okien w kamienicach krakowskich / [zespół red. Zbigniew Beiersdorf et al. ; tł. na jęz. ang. Zespół Tłumaczy Przysięgłych "Sigillum"]. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków : Wydawnictwo "Czuwajmy", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101603] (1).
Cmentarz Rakowicki w Krakowie / tł. na jęz. ang. Piotr Krasnowolski. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków : Wydaw. "Czuwajmy", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Średniowieczne fortyfikacje Krakowa - odcinek północny w świetle ostatnich badań / Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska, Emil Zaitz. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Architektury, Geodezji i Budownictwa. Oddział Ochrony Zabytków : Agencja Wydawnicza Zebra, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-057114] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112295] (1).
Iluminacja zabytków Krakowa : założenia, metodyka / Mirosław Sulma. Nowa Huta-zabytek socrealizmu / Waldemar Komorowski. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Architektury, Geodezji i Budownictwa. Oddział Ochrony Zabytków : Agencja Wydawnicza Zebra, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-057113] (1).
  Copies available for reference: [CZ 69] (1).
30 lat na liście UNESCO : materiały z konferencji jubileuszowej zorganizowanej w ramach obchodów 30. rocznicy wpisania historycznego centrum Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w 1978 r., Kraków i Kopalnia Soli w Wieliczce, 5-7 września 2008 r. / [red. Stanisław Dziedzic, Halina Rojkowska-Tasak ; współpr. Anna Borejczuk et al. ; tł.: Lingua Expert Biuro Tłumaczy Profesjonalnych - Kraków]. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, 2008 (Michałowice : Wydawnictwo "Czuwajmy"). Other title: Trzydzieści lat na liście UNESCO | 30 lat na liście UNESCO : Kraków 1978-2008.Availability: Copies available for loan: [M-057120] (1).
  Copies available for reference: [CZ 913] (1).
30 years on the UNESCO list : materials from the conference organised within the 30th anniversary of the inclusion of Krakow's Historical Centre and the Salt Mine in Wieliczka in the UNESCO World Heritage List in 1978, Krakow, Salt mine in Wieliczka 5-7 September 2008 / [ed. by Stanisław Dziedzic, Halina Rojkowska-Tasak ; co-operation Anna Borejczuk et al. ; transl. Professional Translators' Bureau Lingua Expert - Krakow]. Publisher: Krakow : Monicipality of Krakow. Culture Heritage Departament. Office of Monument Protection, 2009 (Michałowice : Wydawnictwo "Czuwajmy"). Other title: Thirty years on the UNESCO list.Availability: Copies available for loan: [M-057119] (1).
  Copies available for hold on place: [M-057125] (1).
Prace konserwatorskie w trzech krakowskich klasztorach : kamedułów na Bielanach, cystersów w Mogile, benedyktynów w Tyńcu (l. 2005-2009) / red. t. Halina Rojkowska-Tasak. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112299] (1).
Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / zespół redakcyjny: Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek - redaktor tomu, Michał Szkoła - redaktor tomu. Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110790] (1).
  Copies available for reference: [CZ 72] (1).

Powered by Koha