Your search returned 78 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o rachunkowości wraz z komentarzem / André Helin. Edition: Stan prawny: styczeń 2004 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079224] (1).
Ustawa o VAT : komentarz / Juliusz Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-031583] (1).
Kodeks karny skarbowy : przestępstwa i wykroczenia skarbowe : komentarz / Ryszard Kubacki, Adam Bartosiewicz. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-075042] (1).
Podatek dochodowy od osób prawnych 2008 / Wojciech Dmoch. Edition: Stan prawny: marzec 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053522] (1).
VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk ; [tł. Łukasz Karpiesiuk]. Edition: 2. wyd., stan prawny: sierpień 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2008 / Wojciech Dmoch, Tomasz Szymura. Edition: Stan prawny: kwiecień 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatnik w postępowaniu podatkowym / Adam Mariański (red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Upadłość konsumencka : komentarz praktyczny / Rafał Adamus, Aleksander Jerzy Witosz, Antoni Witosz. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Podatek dochodowy od osób prawnych 2009 / Wojciech Dmoch. Edition: 8. wyd., stan prawny: marzec 2009.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065574] (1).
Dozór elektroniczny : komentarz praktyczny / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zmiana imienia i nazwiska : geneza, komentarz, orzecznictwo : wzory decyzji / Alicja Czajkowska. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 10 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104629] (1).
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / Katarzyna Borowska, Anna Kościńska-Paszkowska. Edition: Stan prawny na 17 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego : komentarz / Grzegorz Sibiga. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 11kwietnia i 1 lipca 2011 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Lists:
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych : komentarz / Filip Grzegorczyk. Edition: Stan prawny na 18 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Other title: Ustawa o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 25 maja 2010 roku (uwzględnia zm. wchodzące w życie 17 lipca 2010 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / Iwona Stankowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093214] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Nowelizacja ustawy o prokuraturze : komentarz / Aleksander Herzog. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Tadeusz Bojarski, Edward Skrętowicz. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-093392] (1).
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych : komentarz / Anna Ostrowska, Kamil Sikora. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Katarzyna Tryniszewska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2015 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : komentarz / Piotr Gałecki, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt. Edition: Stan prawny na 5 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-101224] (1).
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : komentarz / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 10 sierpnia 2010 r., (uwzględniono zm. wchodzące w życie 25 sierpnia 2010 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Zapis windykacyjny : komentarz / Jarosław Turłukowski. Edition: Stan prawny na 23 października 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Anna Wielgolewska, Andrzej Piaseczny. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / Bartosz Rakoczy. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Other title: Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie : komentarz / Mateusz Pacak, Katarzyna Zmorek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Tadeusz Bojarski, Ewa Kruk, Edward Skrętowicz. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 lutego 2014 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-103710] (1).
Prawo celne : komentarz / Wiktor Poniewierka. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / Rafał Kręgulec, Paweł Pajorski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo prasowe : komentarz / Monika Brzozowska-Pasieka, Michał Olszyński, Jerzy Pasieka. Edition: Stan prawny: styczeń 2014 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha