Your search returned 106 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Kraków : LEX, a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055231] (2).
  Checked out (1).
Ustawa o fundacjach : komentarz / Henryk Cioch, Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108344] (3).
  Copies available for hold on place: [M-063969] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108339] (3).
  Copies available for hold on place: [M-063970] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 3. wyd. , stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048130] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063966] (1).
Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 1 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108355] (2).
Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 2 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108367] (2).
Statut spółki europejskiej : komentarz. T. 1 / Robert Lewandowski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Spadki / Elżbieta Niezbecka ; red. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Other title: Spadki.Availability: Copies available for loan: [M-108337] (2).
Prawo prasowe : komentarz / Jacek Sobczak. Edition: Stan prawny na 2 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k. k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 10 października 2007 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055223] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K. / Andrzej Zoll, red. ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Waszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055225] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 117-277 K. K. / Agnieszka Barczak-Oplustil [et al. ; red. Andrzej Zoll]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Waszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086401] (1).
  Checked out (2).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna / Zdzisław Gawlik [et al.] ; red. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108335] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078575] (2).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Katarzyna A. Dadańska, Teresa A. Filipiak ; red. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na maj 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Other title: Własność i inne prawa rzeczowe.Availability: Copies available for loan: [M-084818] (1).
  Checked out (1).
Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 1 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska ; pod red. Kazimierza Jaśkowskiego. Edition: 7. wyd., stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081994] (1).
Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 2 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska ; pod red. Kazimierza Jaśkowskiego. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081995] (1).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Magdalena Budyn-Kulik [et al.] ; red. Marek Mozgawa. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425-673 K.P.K. / Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Sławomir Steinborn ; pod red. Jana Grajewskiego. Edition: 2. wyd., stan prawny na 15 marca 2010 r. oraz zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 5 listopada 2009 r., która wchodzi w życie w dniu 8 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-112851] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 3 wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Krzysztof Kawałek, Maciej Rogalski ; red. Maciej Rogalski. Edition: Stan prawny ogłoszony na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 4. wyd. , stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084182] (1).
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz. T. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń / Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach, Marcin Glicz red. ; Magdalena Adamowicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Other title: Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń.Availability: Copies available for loan: [M-090809] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz / Jacek Giezek, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda ; red. Jacek Giezek. Edition: Stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-083972] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / Arkadiusz Michalak [et al.] ; Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka red. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-101343] (2).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Jerzy Baehr [et al.] ; red.: Aleksander Stawicki, Edward Stawicki. Edition: Stan prawny na 31 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-103103] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha