Your search returned 104 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o systemie oświaty / Mateusz Pilich. Edition: Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050232] (1).
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej / Marlena Pecyna. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ustawa o odpadach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Dom Wydawniczy ABC, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066458] (2).
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki ; pod red. Kamila Antonowa. Edition: 2. wyd. poszerzone i uaktualnione, stan prawny na 31 marca 2007 r.Publisher: Kraków ; Warszawa : ABC a Wollters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048143] (2).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 5. wyd., stan prawny na 15 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049892] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 5. wyd., stan prawny na 15 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049891] (1).
Ordynacja podatkowa / Cezary Kosikowski, Leonard Etel [oraz] Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz. Edition: 2. wyd., stan prawny: 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108398] (2).
Dyrektywa VAT / pod red. Krzysztofa Sachsa, Romana Namysłowskiego ; [aut. Krzysztof Sachs et al.]. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Ustawa o Biurze Ochrony Rządu / pod red. Kamila Zeidlera ; Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska, Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094404] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawo o ruchu drogowym / Ryszard A. Stefański. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108399] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 1, (Art. 1-60) / pod red. Dawida Miąsika, Niny Półtorak. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093945] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085610] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085611] (1).
Ustawa o policji / Wojciech Kotowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 10 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082966] (1).
Ustawa o systemie oświaty : komentarz / Mateusz Pilich. Edition: 2. wyd., stan prawny na 20 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym / pod red. Stefana Poździocha i Przemysława Guły ; [oprac.] Tomasz Filarski [et a.]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Podatki i opłaty lokalne : podatek rolny : podatek leśny / Leonard Etel, Sławomir Presnarowicz, Grzegorz Dudar. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / Tomasz Grzegorczyk. Edition: Wyd. 4, stan prawny: 1 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108372] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ustawa o samorządzie województwa / Andrzej Szewc. Edition: Stan prawny na 17 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090784] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ordynacja podatkowa / Cezary Kosikowski, Leonard Etel [oraz] Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz. Edition: Stan prawny: 16 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-044087] (1).
Samorządowe prawo wyborcze / Kazimierz W. Czaplicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2006 r., uwzględnia zmiany mające zastosowanie do kadencji 2006-2010.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer - ABC, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-109959] (1).
Samorządowe prawo wyborcze : suplement / Kazimierz W. Czaplicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer - ABC, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-109958] (1).
Kodeks pracy / pod red. Ludwika Florka ; [aut.] Ryszard Celeda [et al.]. Edition: 5. wyd., stan prawny: 1 stycznia 2009.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2009. Other title: Kodeks pracy : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-055948] (2).
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-095675] (1).
Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym / Tomasz Grzegorczyk. Edition: 5. wyd., stan prawny: 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108395] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 2, (Art. 61-188) / pod red. Krystyny Kowalik-Bańczyk, Moniki Szwarc-Kuczer. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083853] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych / Zbigniew Ofiarski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090775] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
PIT / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108396] (1).
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki ; pod red. Kamila Antonowa. Edition: 3. wyd. poszerz. i zaktualizowane, stan prawny na 30 września 2009 r.Publisher: Kraków ; Warszawa : ABC a Wollters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:

Powered by Koha