Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Forum Młoda Europa - Kluby Europejskie : [Warszawa 21 kwietnia 1995 r. / oprac. pod red. Marioli Iwanowskiej-Maćkowiak ; Komitet Integracji Europejskiej]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-065802] (1).
Forum Młoda Europa : edukacja europejska poprzez Internet / [oprac. i red. Mariola Iwanowska] ; Komitet Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-065803] (1).
Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej / Krzysztof Popowicz ; Komitet Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : KIE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065804] (1).
Podstawowe problemy realizacji Układu Europejskiego w świetle postanowień Rundy Urugwajskiej GATT / Cezary Banasiński. Publisher: Warszawa : Real Press, 1994. Other title: Fundamental problems in realizing the Europe Agreement in the context of the Uruguay GATT Round.Availability: Copies available for hold on place: [M-089493] (1).
Tłumaczenie acquis communautaire na język polski : materiały z konferencji, 20 kwietnia 2001 r., Warszawa / [oprac. Maria Rzewuska ; współpr. Ewa Łukowicz]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-061450] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065805] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach / [koncepcja i oprac. merytoryczno-red. Marian Brzóska i Iwona Nurzyńska ; publ. przygot. przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie na podst. autorskich tekstów Mariana Brzóski et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065807] (1).
O państwie ; O prawach / Marek Tuliusz Cyceron ; spolszczyła Iwona Żółtowska. Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Dzieła wybrane / Święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Jacek Salij [et al.] ; oprac. i wstępem opatrzył Jacek Salij. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088718] (1).
Dialogi. T. 1 / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. Publisher: Kęty : Antyk, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Dialogi. T. 2 / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. Publisher: Kęty : Antyk, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Zasady filozofii / René Descartes ; z oryg. łac. przeł., opatrzyła słowem od tłumacza i przypisami Izydora Dąmbska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-095814] (1).
Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przeł. Marian Reiter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy / aut.: Ewa Wapiennik, Radosław Piotrowicz ; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091421] (2).
  Copies available for hold on place: [M-065810] (1).
Unia Europejska po Traktacie Nicejskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Czachóra ; aut.: Krzysztof Chudy [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044884] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065809] (1).
Agencje Unii Europejskiej : [informator] / pod red. Andrzeja Dumały. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044883] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065808] (1).
Polityka audiowizualna Unia Europejska - Polska : wybrane zagadnienia / Marcin K. Szewczyk. Edition: Stan prawny na grudzień 2002.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065811] (1).
Lists:
Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej : przygotowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z konferencji, 30 stycznia 2003 r., Warszawa / [oprac. tekstów Mariusz Daca]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-030355] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065812] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego, czerwiec 2004. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-030347] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015673] (1).
Zapewnienie skuteczności prawu Unii Europejskiej w prawie polskim : wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej / wytyczne zostały sporządzone na podst. ekspertyzy prof. Jana Barcza ; przy współprac. prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz oraz zaakceptowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Rządowe Centrum Legislacji. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086647] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065814] (1).
Wspólna organizacja Rynku Mleka i Produktów Mlecznych w Unii Europejskiej - zasady i mechanizmy działania / Renata Grochowska. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-065813] (1).
Książę / Niccolò Machiavelli ; przeł. i oprac. Czesław Nanke. Publisher: Kęty : Antyk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006045] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
  Checked out (1).
Państwo / Platon ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Władysław Witwicki. Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045834] (3).
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-095560] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego w badaniach społecznych / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064503] (2).
  Copies available for hold on place: [M-077392] (1).
Strategy of Poland's membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-077351] (1).
Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [et al.] ; opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078100] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : UKIE. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078099] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / oprac. zostało przygotowane przez Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski ; recenzja Maciej Duszczyk. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080333] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan debaty / oprac. zostało przygot. przez zespół w składzie Maciej Duszczyk (rozdz. IV, red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077590] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha