Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Barbara Majewska-Jurczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów i literatury / oprac. Czesław Lewandowski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003703] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074347] (1).
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / pod red. Jana Maciejewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068478] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107838] (1).
Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Teresa Łoś-Nowak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023689] (5).
Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski / Zdzisław Zagórski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088884] (1).
Studia z teorii polityki. T. 1 / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088933] (1).
Studia z teorii polityki. T. 2 / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088932] (1).
Studia z teorii polityki. T. 3 / pod red. Andrzeja Czajowskiego i Leszka Sobkowiaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088931] (1).
Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego : studium historyczno-analityczne / Jan F. Choroszy. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074393] (1).
Rola rozumu w decyzjach moralnych : etyka Davida Hume'a / Mirosław Rutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Aleksander Cieśliński. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086901] (1).
Wspólnoty Europejskie : wybrane problemy prawne. Cz. 1 / pod red. Jana Kolasy. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039390] (1).
Metody jakościowe w psychologii współczesnej : materiały ogólnopolskiej konferencji na temat "Metodologiczne i aplikacyjne problemy badań jakościowych w psychologii", Karpacz, 21-24 listopada 1999 roku / pod red. Marii Straś-Romanonwskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070597] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Młodzież w zmieniającym się świecie / pod red. Alicji Keplinger. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Rozmowy o przemijaniu : hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Społeczeństwo obywatelskie / pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-084736] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107995] (1).
Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998) / Konrad Wandowicz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023775] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088935] (1).
Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki : [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej / kom. red.: Barbara Adamiec et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Obywatelstwo Unii Europejskiej / Barbara Mielnik. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-112547] (1).
Funkcjonowanie policji w strukturze społecznej / Zdzisław Morawski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-075073] (1).
Retoryka reklamy / Piotr H. Lewiński. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-055878] (1).
Wykładnia ustaw w działalności Związkowego Trybunału Konstytucyjnego RFN / Witold M. Góralski. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-012075] (1).
Pozycja prawnoustrojowa Naczelnego Sądu Administracyjnego / Antoni Bromer. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012024] (1).
Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL / pod red. Kazimierza Działochy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-012022] (1).
Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich : RFN, Austria, Szwajcaria / Bogusław Banaszak. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-012272] (1).
Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP / pod red. Kazimierza Działochy i Artura Preisnera. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039418] (1).
Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych / pod red. Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-021817] (1).
Odpowiedzialność prezydenta w systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych / Andrzej Podbielski. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Studia nad prawem konstytucyjnym / pod red. Janusza Trzcińskiego i Bogusława Banaszaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086837] (1).

Powered by Koha