Your search returned 281 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Doniesienie wstępne kulturowej adaptacji i walidacji psychometrycznej Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki = Cultural adaptation and psychometric validation of the Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) : a preliminary report / Krystyna Florek-Tarczoń, Urszula Romanowska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Cultural adaptation and psychometric validation of the Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) : a preliminary report.
Opinie pielęgniarek na temat potrzeb duchowych chorych = Nurses opinions about patients' spiritual needs / Krystyna Florek-Tarczoń, Urszula Romanowska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Nurses opinions about patients' spiritual needs.
Ocena osiąganych efektów kształcenia przez studentów kierunku Położnictwo na studiach niestacjonarnych II stopnia = Evaluation of learning outcomes achieved by Midwifery students at part-time studies of the second degree / Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Evaluation of learning outcomes achieved by Midwifery students at part-time studies of the second degree.
Przygotowanie pielęgniarek do radzenia sobie z problemami opieki nad pacjetami z chorobą nowotworową = The preparation of nurses to coping with cancer patients care problems / Anna Marciniak, Barbara Ślusarska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Preparation of nurses to coping with cancer patients care problems.
Wiedza pielęgniarek na temat czerniaka i jego profilaktyki = Knowledge of nurses about the malignant melanoma and it prevention / Anna Trzaskuś, Przemysław Zając, Aneta Grochowska, Iwona Bodys-Cupak. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Knowledge of nurses about the malignant melanoma and it prevention.
The effect of perinatal antibiotic prophylaxis on an early onset of symptomatic infections in newborns = Wpływ stosowania okołoporodowej profilaktycznej antybiotykoterapii na występowanie zakażeń wczesno-objawowych u noworodków / Sławomir Szymański, Katarzyna Szczerba, Violetta Konstanty-Kurkiewicz. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Wpływ stosowania okołoporodowej profilaktycznej antybiotykoterapii na występowanie zakażeń wczesno-objawowych u noworodków.
Reflective practice in the professional development of working nurses = Refleksyjna praktyka w rozwoju zawodowym pracujących pielęgniarek / Tomasz Zdanowicz, Tomasz Cuber, Beata Dobrowolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Refleksyjna praktyka w rozwoju zawodowym pracujących pielęgniarek.
Pielęgniarka - lider czy przywódca? = Nurse - leader or manager? / Anna Ksykiewicz-Dorota. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Nurse - leader or manager?.
Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego : opinia młodzieży = Nursing as a profession of public trust : young people's opinion / Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Monika Owczarska, Barbara Ślusarska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Nursing as a profession of public trust : young people's opinion.
The preparation of a selected parents population to take care of the child with asthma = Przygotowanie wybranej populacji rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem z astmą oskrzelową / Teresa Olszańska, Jolanta Witanowska, Beata Jarecka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Przygotowanie wybranej populacji rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem z astmą oskrzelową.
Astma u dzieci : aktualne rekomendacje i zalecenia edukacyjne dla pielęgniarek = Asthma in children : current recommendations and education options for nurses / Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Asthma in children : current recommendations and education options for nurses.
Zawód położnej we Włoszech = A midewife in Italy / Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Midewife in Italy.
Etyczne i psychospołeczne aspekty robotyzacji medycyny = The ethical and psychosocial aspects of robotization of medicine / Jarosław Sak, Janusz Kidacki, Barbara Zarębska, Elżbieta Suchodolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Ethical and psychosocial aspects of robotization of medicine.
Pielęgniarstwo rehabilitacyjne w Polsce : zasadność, celowość i możliwości = Rehabilitation specialty nursing i Poland : is it justified? / Diana Słota, Joanna Niezbecka, Mirosław Jabłoński. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Rehabilitation specialty nursing i Poland : is it justified?.
Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie = The specificity of the nursing care of elderly patient treated surgically / Agnieszka Ulatowska, Grażyna Bączyk, Elżbieta Włodarczyk, Małgorzata Bosacka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Specificity of the nursing care of elderly patient treated surgically.
Wiedza i postawy studentów wobec osób w stanie terminalnym = Knowledge and attitudes of students towards individuals in terminal condition / Aneta Grochowska, Halina Sopel, Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz, Urszula Romanowska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Knowledge and attitudes of students towards individuals in terminal condition.
Parents’ decisions regarding vaccines and professional education about vaccinations = Decyzje wakcynologiczne rodziców a profesjonalna edukacja o szczepieniach / Anna Bednarek. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Decyzje wakcynologiczne rodziców a profesjonalna edukacja o szczepieniach.
The use of dietary supplements by the elderly = Stosowanie suplementów diety przez osoby w wieku starszym / Iwona Oskędra, Ewa Broszkiewicz, Beata Ewa Zych. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Stosowanie suplementów diety przez osoby w wieku starszym.
The attitudes of parents towards children with cerebral palsy = Postawy rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Beata Ewa Zych, Grażyna Cepuch. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Postawy rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
The symbols and traditions of nursing in the opinion of nursing students = Symbole i tradycje pielęgniarskie w opinii studentów kierunku pielęgniarstwa / Beata Gibas, Grażyna Dębska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Symbole i tradycje pielęgniarskie w opinii studentów kierunku pielęgniarstwa.
Elements of nurses’ professional image in electronic media and their connotations : the opinion of professionally active nurses = Elementy wizerunku zawodowego pielęgniarek w mediach elektronicznych oraz ich wydźwięk : opinia pielęgniarek aktywnych zawodowo / Anna Sykut, Klaudia Massalska, Beata Dobrowolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Elementy wizerunku zawodowego pielęgniarek w mediach elektronicznych oraz ich wydźwięk : opinia pielęgniarek aktywnych zawodowo.
Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek/rzy funkcjonariuszy Służby Więziennej a czynniki ją warunkujące = The professional and social position of nurse officers in Prison Service and the determining factors / Violetta Cebulska, Violetta Koźlak, Anetta Pollok, Violetta Jachimowicz, Robert Koźlak. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Professional and social position of nurse officers in Prison Service and the determining factors.
Analiza porównawcza satysfakcji z pracy i życia pielęgniarek pracujących w systemie tradycyjnym i Primary Nursing = A comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing / Dorota Pilch, Mirela Sienkiewicz, Elżbieta Grochans, Marzanna Stanisławska, Daria Schneider-Matyka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing.
Empatia i asertywność pielęgniarek w opiece nad pacjentami chorymi psychicznie i w opiece nad pacjentami chorymi somatycznie = Empathy and assertiveness of nurses providing care to patients with psychological and somatic disorders / Helena Motyka, Katarzyna Motyka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Empathy and assertiveness of nurses providing care to patients with psychological and somatic disorders.
Postawy etyczne w opinii pielęgniarek pediatrycznych = Ethical attitude in the opinion of pediatric nurses / Emilia Paszkiewicz-Mes, Agnieszka Głowacka, Marzena Grzanek, Jadwiga Mielczarek, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Ethical attitude in the opinion of pediatric nurses.
Oczekiwania pacjentów na wsparcie a wsparcie realizowane przez pielęgniarki wobec pacjentów dializowanych = Expectations of patients for the support and the support for dialysis patients given by nurses / Violetta Mianowana, Marta Czekirda, Anna Bednarek, Dorota Nalepa, Kinga Mianowana. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Expectations of patients for the support and the support for dialysis patients given by nurses.
The importance of specialization training and opportunities to utilize the qualifications of specialists in long-term care nursing to improve the quality of nursing care of chronically and terminally ill patients = Znaczenie szkolenia specjalizacyjnego i możliwości wykorzystania kwalifikacji specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi / Ewa Kądalska, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Pawłowska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Znaczenie szkolenia specjalizacyjnego i możliwości wykorzystania kwalifikacji specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi.
Opis wybranych narzędzi diagnostycznych w ocenie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej = Description of selected diagnostic tools in assessing the risk of venous thromboembolic disease / Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Janina Książek. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Description of selected diagnostic tools in assessing the risk of venous thromboembolic disease.
Zachowania zdrowotne i ich wybrane predyktory a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym uzależnionych od alkoholu = The health behaviors and their selected predictors vs. the quality of women's life in perimenopausal period on the example of women addicted to alcohol / Mariola Banaszkiewicz, Anna Ciecieląg, Anna Andruszkiewicz, Katarzyna Betke, Alicja Marzec. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Health behaviors and their selected predictors vs. the quality of women's life in perimenopausal period on the example of women addicted to alcohol.
Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne : doniesienie wstępne = Assessment of reliability and validity of original questionnaire to evaluate knowledge of and attitudes towards extending professional powers of nurses and midwives with respect to independent prescription of certain drugs, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests : preliminary report / Mariusz Panczyk, Aleksandra Zarzeka, Lucyna Iwanow, Jarosława Bielowska, Joanna Gotlib. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Assessment of reliability and validity of original questionnaire to evaluate knowledge of and attitudes towards extending professional powers of nurses and midwives with respect to independent prescription of certain drugs, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests : preliminary report.

Powered by Koha