Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u pracowników opieki zdrowotnej = Neck and low back pain syndrome in health care workers / Marta Barłowska-Trybulec, Marta Krzek-Lubowiecka, Jolanta Jaworek. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Neck and low back pain syndrome in health care workers | Problemy pacjentów geriatrycznych cierpiących na choroby reumatyczne : Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u pracowników opieki zdrowotnej.
Zależność między masą mięśniową a gęstością mineralną kości u kobiet po 50. roku życia = Correlation between muscle mass and bone mineral density in women after 50 years of age / Jarosław Amarowicz, Maja Warzecha, Anna Kumorek, Małgorzata Berwecka, Edward Czerwiński. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Correlation between muscle mass and bone mineral density in women after 50 years of age | Problemy pacjentów geriatrycznych cierpiących na choroby reumatyczne : Zależność między masą mięśniową a gęstością mineralną kości u kobiet po 50. roku życia.
Trening jogi a radzenie sobie ze stresem = Influence of yoga training to cope with stress / Marta Barłowska-Trybulec, Anna Bieniec, Małgorzata Grabara, Jolanta Jaworek. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Influence of yoga training to cope with stress | Gimnastyka Wschodu a jakość życia pacjentów w wieku podeszłym : Trening jogi a radzenie sobie ze stresem.
Wpływ chińskiej gimnastyki taijiquan i qigong na jakość życia osób starszych = The influence of taijiquan or qigong on daily activities of elderly people / Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Kinga Zimniak, Grzegorz Frankowski, Joanna Zyznawska. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Influence of taijiquan or qigong on daily activities of elderly people | Gimnastyka Wschodu a jakość życia pacjentów w wieku podeszłym : Wpływ chińskiej gimnastyki taijiquan i qigong na jakość życia osób starszych.
Ocena znaczenia testu wspięcia na palce w porównaniu z klasycznym testem korytarzowym w diagnostyce niedokrwienia u osób z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych = Evaluation of the significance of active pedal plantar flexion test compared to classic corridor walk test in the diagnosis of ischemia in people with atherosclerotic lower limb ischaemia / Sara Marcinkiewicz, Arkadiusz Berwecki, Anna Spannbauer. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Evaluation of the significance of active pedal plantar flexion test compared to classic corridor walk test in the diagnosis of ischemia in people with atherosclerotic lower limb ischaemia | Fizjoterapia w chorobach serca i naczyń : Ocena znaczenia testu wspięcia na palce w porównaniu z klasycznym testem korytarzowym w diagnostyce niedokrwienia u osób z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych.
Porównanie skuteczności działania pozaustrojowej fali uderzeniowej i terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych stawów krzyżowo-biodrowych = Effectiveness comparison of sacroiliac joints pain treatments using extracorporeal shook wave therapy and manual therapy / Grzegorz Mańko, Małgorzata Jekiełek. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Effectiveness comparison of sacroiliac joints pain treatments using extracorporeal shook wave therapy and manual therapy | Wykorzystanie metod fizykalnych w rehabilitacji pacjentów geriatrycznych : Porównanie skuteczności działania pozaustrojowej fali uderzeniowej i terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych stawów krzyżowo-biodrowych.
Ocena efektywności usprawniania chorych po przebytym udarze mózgu na przykładzie programu rehabilitacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu = An assessment of the effectiveness of rehabilitation of patients after stroke, using the example of a rehabilitaton program in the complex of health care centers in Oświęcim / Tomasz Ridan, Michał Parysz, Arkadiusz Berwecki, Małgorzata Berwecka, Anna Spannbauer. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Assessment of the effectiveness of rehabilitation of patients after stroke, using the example of a rehabilitaton program in the complex of health care centers in Oświęcim | Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego : Ocena efektywności usprawniania chorych po przebytym udarze mózgu na przykładzie programu rehabilitacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Wpływ fizjoterapii na funkcję kończyny dolnej i górnej u chorych po przebytym udarze mózgu = Effect of physiotherapy on the lower and upper limb function in stroke patients / Tomasz Maicki, Rafał Trąbka, Krzysztof Czernicki, Joanna Kujawa-Dudek, Magdalena Wilk-Frańczuk. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Effect of physiotherapy on the lower and upper limb function in stroke patients | Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego : Wpływ fizjoterapii na funkcję kończyny dolnej i górnej u chorych po przebytym udarze mózgu.
Analiza funkcji ręki, stabilności posturalnej oraz chodu u pacjentów po udarze mózgu po zastosowaniu toksyny botulinowej i fizjoterapii = Analysis of hand function, postural stability and gait in post-stroke patients after the use botulinum toxin and physiotherapy - results of two years observation / Zuzanna Olszewska, Sara Marcinkiewicz, Iwona Musiałek. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Analysis of hand function, postural stability and gait in post-stroke patients after the use botulinum toxin and physiotherapy - results of two years observation | Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego : Analiza funkcji ręki, stabilności posturalnej oraz chodu u pacjentów po udarze mózgu po zastosowaniu toksyny botulinowej i fizjoterapii.
Wpływ postępowania fizjotarapeutycznego u pacjenta z rozpoznaną chorobą Parkinsona w drugim stopniu zaawansowania w skali Hoehn i Yahra = Effects of short-term physiotherapy on patient with Parkinson's second stage disease on the Hoehn and Yahr scales / Justyna Łach, Magdalena Jaworek, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Joanna Zyznawska. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Effects of short-term physiotherapy on patient with Parkinson's second stage disease on the Hoehn and Yahr scales | Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego : Wpływ postępowania fizjotarapeutycznego u pacjenta z rozpoznaną chorobą Parkinsona w drugim stopniu zaawansowania w skali Hoehn i Yahra.
Wyniki leczenia koksartrozy calkowitą protezoplastyką stawu biodrowego = The results of coxarthrosis treatment with total hip arthroplasty / Ewa Wodka-Natkaniec, Anna Świtoń, Łukasz Niedźwiedzki, Tadeusz Gaździk. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Results of coxarthrosis treatment with total hip arthroplasty | Fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawów kończyn dolnych : Wyniki leczenia koksartrozy calkowitą protezoplastyką stawu biodrowego.
Wpływ wartości BMI na wczesną rehabilitację u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego = The influence of BMI values on early rehabilitation in patients after total knee replacement / Alicja Supernat, Izabela Zbrońska, Tomasz Maicki. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Influence of BMI values on early rehabilitation in patients after total knee replacement | Fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawów kończyn dolnych : Wpływ wartości BMI na wczesną rehabilitację u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.
Możliwości podnoszenia się po upadku a sprawność fizyczna kobiet między 60. a 65. rokiem życia = The ability of rising after fall down and physical fitness of women between 60. and 65. years old / Anna Szczygielska-Babiuch, Magdalena Lipińska-Stańczak, Katarzyna Smakowska, Magdalena Świercz, Szymon Podsiadło, Maria Konturek, Ewa Teler-Werens, Krzyszof Wencław, Bartłomiej Ptaszek, Przemysław Kędziora. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Ability of rising after fall down and physical fitness of women between 60. and 65. years old | Znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu pacjentów geriatrycznych : Możliwości podnoszenia się po upadku a sprawność fizyczna kobiet między 60. a 65. rokiem życia.
Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS) - doniesienia wstępne = Effect of rehabilitation on physical capacity in the residents of nursing homes - initial advice / Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Kamil Walczewski. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Effect of rehabilitation on physical capacity in the residents of nursing homes - initial advice | Znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu pacjentów geriatrycznych : Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS) - doniesienia wstępne.
Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów = Quality of life of patients with rheumatoid arthritis (RA) / Magdalena Staszkiewicz, Marta Majorczyk, Jolanta Jaworek. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Quality of life of patients with rheumatoid arthritis (RA) | Problemy pacjentów geriatrycznych cierpiących na choroby reumatyczne : Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Patomechanizmy związane z powstawaniem zaburzeń kontroli posturalnej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - praca poglądowa = Pathomechanisms os postural control disorders in patients with ankylosing spondylitis - review / Marta Majorczyk, Magdalena Staszkiewicz, Jolanta Jaworek. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Pathomechanisms os postural control disorders in patients with ankylosing spondylitis - review | Problemy pacjentów geriatrycznych cierpiących na choroby reumatyczne : Patomechanizmy związane z powstawaniem zaburzeń kontroli posturalnej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - praca poglądowa.
Motywy podejmowania aktywności fizycznej i jej wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne wśród kobiet po 50. roku życia = Motivations for physical activity and its impact on psychological and physical well-being among women over 50 / Arkadiusz Berwecki, Tomasz Ridan, Małgorzata Berwecka, Anna Spannbauer. Source: Fizjoterapia w geriatrii Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018Other title: Motivations for physical activity and its impact on psychological and physical well-being among women over 50 | Znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu pacjentów geriatrycznych : Motywy podejmowania aktywności fizycznej i jej wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne wśród kobiet po 50. roku życia.

Powered by Koha