Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przygotowanie dzieci i młodzieży, w tym młodzieży akademickiej, do całożyciowego samokształcenia oraz kształtowania kompetencji w dobie globalizacji / Andrzej Szyszko-Bohusz. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci najmłodszych : język nianiek / Małgorzata Karpińska-Ochałek, Magdalena Obrzud. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Wpływ nauczania wedle założeń międzynarodowego projektu Comenius 2 (EUCLID APPC - European CLIL in Development: a Primary Phase Consortium) na proces edukacyjny uczniów z zaburzeniami w mówieniu, czytaniu i pisaniu / Magdalena Skrzyp. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Kompetencja komunikacyjna jako jeden z instrumentów realizowania zadań wyższej uczelni / Maria Kliś. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Kierunki zmian europejskiego szkolnictwa wyższego a specyfika nabywania kompetencji międzykulturowych / Emilia Żyłkiewicz, Jarosław Tomaszewski. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Kompetencje absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej / Beata Zinkiewicz. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
How well do you speak English? : kompetencje językowe absolwentów poszczególnych typów szkół w Polsce w świetle wytycznych nowej podstawy programowej oraz standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na przykładzie języka angielskiego / Ewa Pałka. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Wizje karier zawodowych studentów prowincjonlanych jako strategie budowy kompetencji osobistych w kontekście uczenia się przez całe życie / Ewa Matuska. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Wpływ rywalizacji wewnątrz organizacji na kompetencje pracowników : wybrane aspekty / Irena Figurska. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Internetowe źródła wiedzy jako alternatywa dla komercyjnych form dokształcania pracowników / Bernard Maj, Marta Woźniak. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009-2010 / Marta Woźniak, Bernard Maj. Source: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013

Powered by Koha