Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Programy resocjalizacyjne formą oddziaływań w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu / Urszula Sobczyszyn. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych / Edyta Masternak. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży / Elżbieta Kuna. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej - teoria i badania / Barbara Sordyl-Lipnicka. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców / Maria Łukawska. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej-sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne / Konrad Sawicki. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Między sterowaniem a wychowaniem dziecka / Agnieszka Wilczewska. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Współczesne formy pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej / Anna Mazur. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży / Anna Karasińska. Source: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

Powered by Koha