Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pomiędzy rodziną i szkołą : w poszukiwaniu sensu pedagogiki alternatywnej / Andrzej Murzyn. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Metoda Carden - klasyczna amerykańska alternatywa edukacyjna / Marek Budajczyk. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce / Joanna Cukras-Stelągowska. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Kształcenie modułowe, standaryzacja kwalifikacji zawodowych we współczesnej szkole zawodowej / Janusz Moos, Małgorzata Sienna. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Społeczne funkcje Uniwersytetu Harvarda / Daria Hejwosz. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Myślenie i działania twórcze jako forma alternatywnej edukacji studentów pedagogiki / Iwona Paszenda. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Alternatywne sposoby realizowania edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie kształcenia zróżnicowanego : prezentacja wyników badań eksperymentalnych / Sylwia Grzegorzewska. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Ijime, hikikomori i edukacja alternatywna w Japonii / Aleksandra Cylkowska-Nowak. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy : studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieńców w Rosji / Tomasz Gmerek. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej / Johannes Kiersch ; tłumaczenie Barbara Kowalewska. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
John Dewey jako pedagog reform i wychowania do demokracji / Ineta Nowosad ; tłumaczenie Beata Owczarska. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie / Ineta Nowosad. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Edukacyjne kierunkowskazy : refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Pedagogika pobocza : złudzenia i nadzieje alternatywności w pedagogice specjalnej / Amadeusz Krause. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Szkoła alternatywna : definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju / Czesław Kupisiewicz. Source: Edukacja alternatywna w XXI wieku Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Powered by Koha