Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podaż pracy w Polsce : dotychczasowe tendencje i projekcje na przyszłość / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Obszary depopulacyjne w Polsce w latach 2002-2014 / Anna Majdzińska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Niepotrzebna formalność czy brak zaangażowania - jak postrzegane są motywy par, które nie decydują się na związek małżeński? / Monika Mynarska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Recenzja osiągnięć Profesora Fransa Willekensa / Marek Kupiszewski. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Recenzja osiągnięć Profesora Fransa Willekensa / Ewa Frątczak. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Recenzja osiągnięć Profesora Fransa Willekensa / Jakub Bijak. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Wystąpienie z okazji uzyskania tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / Frans Willekens. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Laudacja / Irena Kotowska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Doktorat honoris causa SGH dla Profesora Fransa Willekensa / Irena Kotowska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Transnational families in the light of the practice-based approach / Małgorzata Szyszka. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Support for families in protecting the mental health of children / Monika Wójta-Kempa. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Family life as an area of emotional work and investments: an analysis from the perspective of sociology of mental health / Monika Frąckowiak-Sochańska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
New, precarious adulthood: kidults in the 'crowded nest' / Mariola Bieńko. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Investment in the family: is it beneficial in post-modern society? / Iwona Taranowicz. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Uwagi o urodzeniach i niskiej dzietności w Polsce oraz polityce rodzinnej wspierającej prokreację / Irena E. Kotowska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Dynamiczne tablice trwania życia a przeciętna długość życia w Polsce w latach 2008-2018 / Piotr Jóźwik. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
We are more alike than you think. Age distribution of the quality of life among persons with and without disabilities / Radosław Antczak, Izabela Grabowska, Jan Zwierzchowski, Tomasz Panek. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Investigating multiple-cause mortality in Poland / Agnieszka Fihel. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Regularities in the gender gap in life expectancy at birth in European post-communist countries / Tomasz Michalski, Wioletta Szymańska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Contribution of avoidable causes of death to premature mortality in Poland and selected European countries / Bogdan Wojtyniak, Jakub Stokwiszewski. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility (LABFER) / Anna Matysiak. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Uwagi o spadku podaży pracy w Polsce / Katarzyna Saczuk. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Pieniężne instrumenty polityki rodzinnej a dzietność i aktywność zawodowa kobiet / Olga Zajkowska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Migrations in ageing society: consequences for the family, selected challenges for social policy / Magdalena Wieczorkowska, Agnieszka Pawlak. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Determinants of subjective quality of life among older married adults in Poland / Milena Chełchowska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Family and social networks, subjective well-being and loneliness among older adults in Poland / Anita Abramowska-Kmon, Sylwia Timoszuk. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Zmiany tendencji rozwojowej wzorca umieralności w Polsce w latach 1958-2019 / Beata Jackowska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Ageing population, physical activity, and long-term fiscal sustainability: evidence from Poland / Małgorzata Kalbarczyk, Joanna Mackiewicz-Łyziak. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Sezonowe wahania umieralności w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej / Barbara M. Cieślik, Ewa M. Syczewska. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-
Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce - konwergencja czy dywergencja na poziomie województw = Public expenditure on long term care in-kid benefits in Poland: convergence or divergence at the voivodeship level? / Małgorzata Wrotek. Source: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-Other title: Public expenditure on long term care in-kid benefits in Poland: convergence or divergence at the voivodeship level?.

Powered by Koha