Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrana bibliografia polskiego piśmiennictwa turystycznego (2000-20008) / Zbigniew Długosz. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114900] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 338.48] (1).
Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-082339] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 305] (1).
Współczesna przestrzeń polityczna : ewolucja czy rewolucja? / red. nauk. Marta du Vall, Marta Majorek, Agnieszka Walecka-Rynduch. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115052] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 329] (1).
Media a opinie i postawy społeczne / red. nauk. Zbigniew Pucek i Joanna Bierówka ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114656] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Przekształcenia struktur regionalnych / red. naukowa Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115048] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 332] (1).
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. naukowa Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-087532] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 004] (1).
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku / Beata Molo. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115038] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 338] (1).
Zagrożenia społeczne w okresie przemian : szkice z polityki społecznej / Stanisław Szumpich. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115067] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 304] (1).
Grywalizacja - wykorzystanie mechnizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi : autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z "psychologii reklamy i zachowań konsumenckich" / Monika Złotek. Publisher: Kraków : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Oficyna Wydawnicza AFM, 2017. Other title: Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z "psychologii reklamy i zachowań konsumenckich".Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe. Cz. 2, Historia stosunków międzynarodowych 1919-1991 / pod redakcją Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Other title: Historia stosunków międzynarodowych 1919-1991.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: No copies available
Współczesne stosunki międzynarodowe. Część 3, Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku - geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne / pod redakcją Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Other title: Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku - geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: No copies available
Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej / redakcja naukowa Dorota Buzdygan, Aneta Januszko-Szakiel. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego / Marta Woźniak-Zapór. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-110208] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.016] (1).
Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów / Marta du Vall. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-110207] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 06] (1).
Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" : monografia / Monika Ostrowska, Zofia Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
  Checked out (1).
Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa : problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne / redakcja Jan Widacki ; autorzy Jacek Antos, Karolina Dukała, Marcin Gołaszewski, Aleksandra Kuhny, Paweł Miazga, Zbigniew Mikrut, Romuald Polczyk, Anna Szuba-Boroń, Marcin Tarabuła, Jan Widacki, Michał Widacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ KA 343.9] (1).
Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku / Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. Other title: Herausforderungen neuer internationaler Rolle Deutschlands im Zeitalter der Globalisierung sowie der wirtschaftlichen und finanz-politischen Krisen nach 2007.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-110231] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 327] (1).
W poszukiwaniu prawdy : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu / redakcja Hieronim Kubiak, Marek J. Lubelski. Publisher: Kraków : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. Other title: Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ KA 34] (1).
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / redakcja Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa Plebanek, Adam Strzelec. Publisher: Kraków : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. Other title: Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwośc.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ KA 34] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski (po 1989 roku) / pod redakcją Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego : podręcznik / Bogumił Stęplewski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111666] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.334] (1).
  Checked out (1).
Przejście praw autorskich do domeny publicznej : studium przypadku utworu "Mein Kampf" autorstwa Adolfa Hitlera / Kamila Pałasz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-009607] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 347.78] (1).
Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym = International, regional, and local aspects of tourism / pod redakcją naukową Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej i Izabeli Kapery. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Other title: International, regional, and local aspects of tourism.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-009600] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 338.48] (1).
Polityka obronna i bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii w XXI wieku : pomiędzy pragmatyzmem a minimalizmem / Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113496] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ / Piotr Uhma. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113509] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 341] (1).
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju organizacji / pod redakcją Dariusza Fatuły. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113501] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego / pod redakcją Janusza Wojtyczy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113517] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym / Joanna Konarska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113629] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 364.6] (1).
  Checked out (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem / pod redakcją Dariusza Fatuły. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
Mistrzowie i uczniowie : katalog projektów klas mistrzowskich na kierunku architektura : 2003/2013 / redaktor Artur Jasiński ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ KA 72] (1).

Powered by Koha