Your search returned 111 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 : (zarys statystyczny) / Kazimierz Urban. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-088726] (1).
Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II / Wioletta Szymczak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Polacy i Ukraińcy : rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu / Dariusz Wojakowski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101414] (1).
Etyczny wymiar tożsamości kulturowej : studia z antropologii społecznej / pod red. Marioli Flis. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005809] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101574] (1).
Systemy wartości a procesy demograficzne / pod red. Krystyny Slany, Agnieszki Małek, Izabeli Szczepaniak-Wiechy ; Rządowa Rada Ludnościowa ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej : z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych / red. Marian Malikowski, Dariusz Wojakowski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101459] (1).
Magia i religia : szkice z antropologii religii / Andrzej Wierciński. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-036367] (1).
Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych / pod red. Marii Szmeji. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062352] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
O Krakowie raz jeszcze : szkice do portretu miasta / pod red. Krzysztofa Frysztackiego i Zdzisława Macha. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Portrety i autoportret : Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej / pod red. Krystyny Romaniszyn. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101516] (1).
Narodziny podmiotu wirtualnego : narracja, dyskurs, deixis / Grzegorz Kubiński. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107551] (1).
Kara śmierci : studium socjologiczne / Beata Hernik-Pikulska. Edition: Dodr.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108036] (1).
Historia religii : religie niechrześcijańskie / Kazimierz Banek. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-048099] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Rytuał i religia w rozwoju ludzkości / Roy A. Rappaport ; tł. Adam Musiał, Tomasz Sikora, Andrzej Szyjewski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050850] (5).
  Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej / Edward Szymański. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-088598] (1).
Lists:
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1970-1998 : zarys monografii / Przemysław Jaźwiński. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101267] (1).
Lists:
Polityka i religia - wielka przemiana / Patrick Michel ; tł. Beata Czarnomska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-097648] (1).
Religia i globalizacja / Peter Beyer ; tł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101234] (1).
Religie publiczne w nowoczesnym świecie / José Casanova ; tł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Zakłąd Wydawniczy "Nomos", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Teoria religii / Rodney Stark, William Sims Bainbridge ; tł. Tomasz Kunz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Sacrum i profanum : religia i polityka na świecie / Pippa Norris, Ronald Inglehart ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Religia i religijność w warunkach globalizacji / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062363] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej / Konrad Pędziwiatr. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Religia, cywilizacja, rozwój : wokół idei Jana Stachniuka / Bogumił Grott. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101576] (1).
Teoria społeczna a religia / James Beckford ; tł. Magdalena Kunz, Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079185] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097889] (1).
Wicca i wiccanie : od tradycji do wirtualnej wspólnoty / Renata Furman. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101248] (1).
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Ralf Dahrendorf ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2008. Other title: Class and class conflict in industrial society.Availability: Copies available for hold on place: [M-101544] (1).
Europa i okiełznanie władzy : szczególna droga Europy do społeczeństwa otwartego / Hans Albert ; tł. i posł. Tadeusz Zatorski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 1998. Other title: Europa und die Zähmung der Herrschaft.Availability: Copies available for hold on place: [M-088870] (1).
Las symboli : aspekty rytuałów u ludu Ndembu / Victor Turner ; tł. Andrzej Szyjewski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097911] (1).
Interakcjonizm symboliczny : perspektywa i metoda / Herbert Blumer ; tł. Grażyna Woroniecka. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-101533] (1).

Powered by Koha