Your search returned 1042 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-1955 / Andrzej Pilch. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-089096] (1).
Problem rozbrojenia w radzieckiej polityce zagranicznej w latach 1945-1963 / Henryk Bątkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów Socjalistycznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-027757] (1).
Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w. / Józef Andrzej Szwagrzyk. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-039746] (1).
Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski : zarys biografii / Jacek M. Majchrowski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-024348] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070043] (1).
Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska : 1920-1936 / Marek Andrzejewski. Publisher: Gdańsk ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-068386] (1).
Rozwój eksportu Makroregionu Południowego jako rezultat restrukturyzacji gospodarki / Jerzy Siemianowicz. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012546] (1).
Styl zakopiański / Jan Majda ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Publisher: Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-021530] (1).
Industrializacja w XIX-wiecznej Europie / Tom Kemp ; przekł. z jęz. ang. Leonard Garczyński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-067918] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089438] (1).
Wychowanie w rodzinie / Henryk Smarzyński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-039159] (1).
Rodzinne uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Leona Niebrzydowskiego. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-074413] (1).
Seks w kulturach świata / Zbigniew Lew-Starowicz. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1987. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Z zagadnień pracy naukowej / Józef Pieter. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., 1974. Availability: Copies available for loan: [M-012976] (1).
Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego / Bartłomiej Szyndler. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-083090] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105466] (1).
O księgarzach którzy przeminęli / Stefan Dippel. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-098119] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-005061] (1).
Książka w procesie komunikacji społecznej / Karol Głombiowski. Publisher: Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-105543] (1).
Historia Polski, 1914-1939 / Henryk Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1985. Availability: Copies available for loan: [M-113657] (4).
  Copies available for hold on place: [M-097432] (1).
Problem indywidualizacji w nauczaniu / Ryszard Więckowski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-070011] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070010] (1).
Europa dwóch stuleci 1789-1989 / Asa Briggs, Patricia Clavin ; przeł. Irena Scharoch. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2000. Other title: Modern Europe 1789-1989.Availability: Copies available for loan: [M-091906] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101454] (1).
Zmierzch wielkiego mocarstwa : Wielka Brytania w latach 1870-1992 / Keith Robbins ; przeł. z ang. Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2000. Other title: Eclipse of a great power.Availability: Copies available for loan: [M-092228] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101682] (1).
Krajobraz, człowiek, środowisko / František Kele, Peter Mariot ; [przekł. z jęz. słow. Maria Janusz]. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-039157] (1).
Naród, kultura, osobowość : księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu / [kom. organizacyjny i redakcyjny księgi Antonina Kłoskowska (przewodnicząca) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych. Komitet Nauk Socjologicznych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-064912] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012683] (1).
Henryk Walezy / Stanisław Grzybowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-044872] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011345] (1).
Sylwetki polskich bibliologów / Stefan Kubów ; [red. tomu Bronisław Kocowski]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-073550] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105447] (1).
Portrety bibliotekarzy polskich / [red. t. Irena Morsztynkiewiczowa]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-060957] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105455] (1).
Gabriel Korbut : życie i dzieło / Barbara Sordylowa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-083092] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105459] (1).
Na obczyźnie : ludzie polskiej książki / Andrzej Kłossowski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-105440] (1).
Nauka o książce : zarys problematyki / Krzysztof Migoń. Publisher: Wrocław [i pozostałe] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-037038] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105505] (1).
Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 1, Nauki społeczne. Z. 1, A-J / oprac. Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. Availability: Copies available for loan: [MA-006274] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006276] (1).
Dyktatura doktora Francii w Paragwaju (1814-1840) / Moisiej S. Alperowicz ; tł. Roman Maksymiuk. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-018275] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018287] (1).
Pomiędzy Stadionem a Goslarem : sprawa włościańska w Galicji w 1848 r. / Stefan Kieniewicz. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-035581] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035580] (1).

Powered by Koha