Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 2, Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym.Availability: Copies available for loan: [M-045535] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Biznesmen i menedżer : problemy bohaterów naszych czasów / red. nauk. Jerzy Jarco ; Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu "Edukacja". Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-072544] (1).
Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / [red. nauk. Zofia Hasińska]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087374] (1).
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. nauk. Klemensa Budzowskiego, Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045344] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Jana Targalskiego. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. Other title: Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / pod red. Stanisława Michalczyka. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Zarządzanie kadrami w dobie integracji z Unią Europejską / [red. Bronisław Stawicki ; Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku]. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095460] (1).
Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Encyklopedyczny zarys prawa : prawo dla ekonomistów / Zdzisław Muras. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097731] (1).
Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie : poradnik / [oprac. Tadeusz Wojciechowski, Grażyna Doktór ] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-057608] (1).
Strategia zarządzania uczelnią niepubliczną w kontekście społecznej odpowiedzialności / pod red. nauk. Marcina Geryka. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Infosfera : memetyczne koncepcje kultury i komunikacji / wybór i oprac. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska ; [tł. Elena Jagt-Yazykova et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2009. Other title: Infosphere : memetic conceptions of culture and communication.Availability: Copies available for hold on place: [M-097925] (1).
Bibliotekarz : zawód czy powołanie / pod red. naukową Marcina Geryka. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-105403] (1).
Terra incognita w turystyce / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Publisher: Wrocłąw : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Zarzadzania, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska : (wybór opracowań) = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection : (selected papers) / Kazimierz Równy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010. Other title: Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania - organizacje pozarządowe : praca zbiorowa / pod red. Marii Pietras. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-082751] (1).
Umiejętność studiowania / pod red. nauk. Krzysztofa Wierzbickiego i Marcina Geryka. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jerzy Kaszubowski. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-083980] (1).
Turystyka jako rytuał / redakcja naukowa Mieczysław K. Leniartek ; Edukacja - Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Miejsce nauk o zdrowiu we współczesnym świecie : aspekt terapeutyczny, pielęgnacyjny i organizacyjno-prawny / pod red. nauk. Marcina Geryka. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-089969] (1).
Studia Społeczno-Ekonomiczne : zeszyt naukowy. Seria C / Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Publisher: Słupsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2003-. Other title: Studia Społeczno-Ekonomiczne : zeszyt naukowy | Studia Społeczno-Ekonomiczne Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania.Availability: Copies available for hold on place: [CA-423] (2).

Powered by Koha