Your search returned 184 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych / red. nauk. Krzysztof Klukowski, Jarosław Klimczak ; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji [etc.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Instytucje policyjne w Polsce : zarys dziejów od X wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Śledztwo finansowe : podstawy prawne i czynności policjanta służące pozbawianiu sprawców owoców przestępstwa / Krzysztof Liszewski, Dariusz Najmoła, Krzysztof Wiciak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095637] (1).
AFIS : wybrane zagadnienia / Sławomir Zubański. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2006. Other title: Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej : wybrane zagadnienia | Automated Fingerprint Identification System.Availability: Copies available for hold on place: [M-095663] (1).
Organizacja poszukiwań osób zaginionych : raport z badań / Dariusz Kaszubowski, Bogusław Pluciński ; pod red. Janusza Bryka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobiegania przestępczości / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek, Andrzej Urban. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa kradzieży z włamaniem do mieszkań : (raport z badań) / Tadeusz Borzoł [et al.] ; pod red. Janusza Bryka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095641] (1).
Organizacja i funkcjonowanie patroli jednoosobowych w komórkach patrolowo-interwencyjnych jednostek wykonawczych Policji : raport z badań / Zbigniew Gontarzewski, Piotr Łuka, Danuta Micek. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-105729] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049486] (1).
Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa i porządku / Robert Głowacki [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049475] (1).
Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie / pod red. Edwarda Wiszowatego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / pod red. Jerzego Szafrańskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Przesłuchanie świadka / Marian Piotr Krysiak. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przesłuchanie podejrzanego / Marian Piotr Krysiak. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wprowadzenie do psychologii : aspekty policyjne / Teresa Bielska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Podstawy organizacji i kierowania : wybrane problemy / Arkadiusz Letkiewicz [et al. ; red. nauk. Andrzej Misiuk, Kazimierz Rajchel]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097532] (1).
Wybrane aspekty służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych / Zbigniew Gontarzewski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-049476] (1).
Praktyczny słownik policyjno-prawniczy : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski / pod red. Grzegorza Ojcewicza ; [aut. Grzegorz Ojcewicz et al.]. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Służba cywilna w Policji : zarys wykładu / pod red. Piotra Bogdalskiego, Aleksandra Babińskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawo karne materialne : wybór orzecznictwa / Dorota Mocarska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wybrane zagadnienia prawa pracy / Agnieszka Wołoszko. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego / Dorota Mocarska. Edition: Stan prawny na dzień 31.08.2007.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek, Andrzej Urban. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-049481] (1).
Kazusy do nauki prawa karnego procesowego / Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049478] (1).
Ujawnianie i kontrola osób prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków : ocena przygotowania policjantów w zakresie ujawniania kierującego pojazdem podejrzanego o zażycie środka działającego podobnie jak alkohol i postępowania z nim : raport z badań / Dariusz Podleś. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-049485] (1).
Prawo karne materialne : wybrane przepisy części szczególnej : tablice poglądowe / Marek Gałązka, Anna Kalisz. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pisma procesowe w postępowaniu przygotowawczym : [wzory pism] / Jan Kudrelek, Rafał Kwasiński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-065003] (1).
Skuteczność działań policji wobec przemocy w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty" : raport z badań / Zenon Cisowski, Mariusz Nepelski, Andrzej Sęk. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049487] (1).
Wpływ wybranych czynników osobowościowych na wypalenie zawodowe policjantów : raport z badań / Agnieszka Bonus-Dzięgo, Anna Królikowska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049489] (1).
Metody działania sprawców zajmujących się produkcją i obrotem narkotykami syntetycznymi : raport z badań / Krzysztof Wiciak, Jacek Wrona. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059058] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049490] (1).
Metody oceny kompetencji psychomotorycznych policjantów z zakresu działań interwencyjnych / Danuta Bukowiecka, Ireneusz Bukowiecki, Roman Maciej Kalina. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-090926] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).

Powered by Koha