Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej : stan obecny oraz perspektywy zmian = Polish internal safety in comparison to other European Union countries : current situation and perspectives for changes / pod red. Marka Lisieckiego [et al.] ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009. Other title: Polish internal safety in comparison to other European Union countries.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany de Gasperi / wybór i red. tekstów Magdalena Sitek ; przekł. wybranych art. z jęz. wł. Oksana Cabaj ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-059132] (1).
Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji / Edward Erazmus. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086760] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Ewy Arciszewskiej, Krzysztofa Dziurzyńskiego, Moniki Jurewicz. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086765] (1).
Statystyka... nie taki diabeł straszny / Barbara Antczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-086764] (1).
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : (podręcznik akademicki)/ Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowe[!]. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086763] (1).
Polityka a strategia bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086762] (1).
Unia Europejska : bezpieczeństwo - strategia - interesy / Anna Antczak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań / Paweł Migała. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Filozofia dla pracujących : podręcznik dla studentów / Dorota Łażewska. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086758] (1).
Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego / Witold Pokruszyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-086757] (1).
Współczesne bezpieczeństwo narodowe : (podręcznik akademicki) / Witold Pokruszyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-086756] (1).
Filozofia bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-090226] (1).
Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 / pod red. Magdaleny Sitek i Wincentego Bednarka ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego : skrypt : analiza kazusów bankowych / Paweł Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-103804] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla dziewcząt w Falenicy : 1959-2014 : monografia placówki / red. nauk. Tadeusz Graca, Krzysztof Dziurzyński ; wprow. Marek Konopczyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego = Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law / Katarzyna Frączek, Maria Królikowska-Olczak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Other title: Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Dylematy współczesnej edukacji / pod red. Krzysztofa Dziurzyńskiego. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094303] (1).
Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska / Krzysztof Dziurzyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094302] (1).
Mini leksykon dyplomatyczny / Barbara Dobrzańska, Magdalena Sitek. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red.: Piotra Majera i Magdaleny Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Innowacje w edukacji elementarnej = Innovations in elementary education / pod red.: Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej, Ewy Jagiełło ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Akademia Podlaska w Siedlcach. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Other title: Innovations in elementary education | Inniwacje [!] w edukacji elementarnej = Innovations in elementary education.Availability: Copies available for hold on place: [M-014611] (1).
Demokracja jako wyraz ludzkich postaw : spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej / Barbara Karolczak-Biernacka. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-094300] (1).
Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych : raport z badań / Sylwia Ćmiel, Paweł Migała ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-094299] (1).
Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu / pod red. Wincentego Bednarka i Aleksandry Ukleja ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Autorytet w wychowaniu i edukacji / pod red. Doroty Łażewskiej ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha