Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ryzyko w działalności banków komercyjnych : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka regionalna Unii Europejskiej : zagadnienia prawno-finansowe / Maciej Rudnicki. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 2000 r.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092292] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dochodzenie roszczeń w drodze egzekucji sądowej / Grażyna Radzicka, Jerzy Stankowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-026855] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Etyka a podatki i doradztwo podatkowe / red. Henryk Ćwikliński, Barbara Kubska-Maciejewicz, Zbigniew Godecki ; [Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005204] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095861] (1).
Wzory i tablice statystyczne / Zygmunta Barańska, Beata Jackowska, Agata Mondygrał-Piaszczyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / redakcja naukowa W. Balicki, W. Antczak-Piotr. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1996-2018. Other title: Poznan School of Banking Research Journal | WSB University in Poznan Research Journal.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-848] (3).
Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce / Barbara Ptaszyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : zbiór zadań z rozwiązaniami / Beata Kotowska, Aldona Uziębło. Publisher: Poznań ; Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Produkt krajowy a bezrobocie : badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Agnieszka Ziomek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-062361] (2).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Czesław Zając. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego / red. nauk. Leszek Patrzałek. Publisher: Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych / Bogna Janik. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101893] (1).
Finansowanie rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz i Jarosława Szostaka ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Europejskie systemy polityczne / Przemysław Deszczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Nowaczyk i Piotra Lisieckiego. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092285] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Polski przełom ustrojowy 1989-2004 [!] : ekonomia epoki transformacji / Wacław Wilczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Other title: Polski przełom ustrojowy 1989-2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
System polityczny Republiki Chorwacji / Krzysztof Krysieniel. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego / red. nauk. Małgorzata Myśliwiec, Krzysztof Krysieniel. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność / Ryszard Janikowski. Publisher: Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Partnerstwo Wschodnie : wielka szansa Europy = Eastern partnership : great chance for Europe / pod red. nauk. Janusza Sawczuka. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011. Other title: Eastern partnership : great chance for Europe.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Public relations / Ewa Małgorzata Cenker. Edition: Wyd. 4. rozsz.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Lists:
Integracja europejska / pod redakcją Jerzego Wosia. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-091791] (1).
Zielona rachunkowość / Małgorzata Węgrzyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Budowanie relacji z klientem biblioteki / pod red. Janiny Przybysz, Pawła Pioterka i Mariusza Nowaka. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-105409] (1).
Systemowość prawa europejskiego / Michał Stępień. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-104535] (1).
Rachunkowość bankowa / Zygmunt Miętki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-114261] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha