Your search returned 190 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmüller. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023861] (5).
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / pod red. Jana Maciejewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068478] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107838] (1).
Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Teresa Łoś-Nowak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023689] (5).
Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski / Zdzisław Zagórski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088884] (1).
Studia z teorii polityki. T. 1 / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088933] (1).
Studia z teorii polityki. T. 2 / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088932] (1).
Studia z teorii polityki. T. 3 / pod red. Andrzeja Czajowskiego i Leszka Sobkowiaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088931] (1).
Rola rozumu w decyzjach moralnych : etyka Davida Hume'a / Mirosław Rutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Wspólnoty Europejskie : wybrane problemy prawne. Cz. 1 / pod red. Jana Kolasy. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039390] (1).
Rozmowy o przemijaniu : hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Społeczeństwo obywatelskie / pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-084736] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107995] (1).
Administracja i polityka : wprowadzenie / pod redakcją Andrzeja Ferensa i Iwony Macek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086978] (1).
Proces decyzyjny w administracji publicznej / pod red. Ludwika Habudy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-050062] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089217] (1).
Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki : [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej / kom. red.: Barbara Adamiec et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Powszechna historia państwa i prawa : wybór tekstów źródłowych / wyboru dokonali Marian Józef Ptak i Marek Kinstler. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089429] (1).
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota - mechanizmy działania - zasięg / pod red. Teresy Łoś-Nowak. Edition: Wyd. 3 poszerz. i popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-092525] (2).
Pozycja prawnoustrojowa Naczelnego Sądu Administracyjnego / Antoni Bromer. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012024] (1).
Służby publiczne : materiały IX Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław - Karpacz, 1982 / [red. tomu Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-009425] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011697] (1).
Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Stanów Zjednoczonych / Krzysztof Wójtowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP / pod red. Kazimierza Działochy i Artura Preisnera. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039418] (1).
Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych / pod red. Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-021817] (1).
Konstytucja PRL po 30 latach obowiązywania w świetle doświadczeń konstytucjonalizmu europejskiego / pod redakcją K. Działochy i A. Patrzałka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Other title: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 30 latach obowiązywania w świetle doświadczeń konstytucjonalizmu europejskiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-011915] (1).
Studia nad prawem konstytucyjnym / pod red. Janusza Trzcińskiego i Bogusława Banaszaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086837] (1).
Ubezpieczenie chorobowe : materiały Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1984 / [red. t. Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-008050] (1).
Ubezpieczenie społeczne rodziny : materiały II Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1985 / [red. t. Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-008054] (2).
Odpowiedzialność zbiorowych podmiotów prawa pracy : materiały XIV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1987 / [red. Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-068705] (1).
Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego / [kol. red. K. Fiedor et al. ; red. nauk. Walerian Sanetra] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-008023] (1).
Związki zawodowe / Jan Jończyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-008024] (1).
Zbiorowe stosunki pracy i ich prawne uregulowanie : referat na konferencję Komitetu Nauk Prawnych PAN, marzec 1981 / Jan Jończyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-008025] (1).

Powered by Koha