Your search returned 204 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej / Henryk Lelusz, Mirosław Kowalewski, Renata Lasmanowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087073] (1).
Mit homo creatora : rzecz o złudzeniach nowożytnego humanizmu / Adam Bastek. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095942] (1).
Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109683] (1).
Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne / pod red. Władysława Nowaka, Sławomira Ropiaka ; [aut. Czesław Marian Cekiera et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101252] (1).
Lists:
Miłość i wolność - istota człowieka : holistyczna perspektywa antropologii filozoficznej / Halina Romanowska-Łakomy. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057839] (3).
  Copies available for hold on place: [M-112087] (1).
Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka / [red. nauk. Jarosław Dobkowski]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja ; [aut. rozdz. Wojciech Sokół et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Other title: Rządy koalicyjne w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-000450] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Marek Chmaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108050] (1).
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Zdzisław Dąbrowski. Edition: Wyd. 4 popr., uzup.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002787] (8).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Zdzisław Dąbrowski. Edition: Wyd. 4 popr., uzup.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002791] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Geodezja czyli Sztuka mierzenia Ziemi / Adam Łyszkowicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. Other title: Sztuka mierzenia Ziemi.Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080167] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Intensyfikacja procesu beztlenowego oczyszczania wybranych rodzajów ścieków z zakładów przemysłu spożywczego : podstawy technologiczne / Mirosław Krzemieniewski, Marta Jędrzejewska-Cicińska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Elementarny kurs postępowania cywilnego / Mieczysław Goettel, Arkadiusz Bieliński, Jan Piszczek. Edition: [Stan prawny na 1 listopada 2007 r.].Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050779] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109616] (1).
Informatyka w zarysie / Janusz Gołaszewski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051073] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081878] (1).
Stanisław Kawula - naukowiec, dydaktyk, humanista / [materiały zebr. i oprac. Bożena Chrostowska, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Dorota Zaworska-Nikoniuk]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-061670] (1).
Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce / Lidia Wądołowska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.2] (1).
Rzymskie prawo publiczne / pod red. Bronisława Sitka i Piotra Krajewskiego. Edition: Dodr.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości / pod red. Radosława Wiśniewskiego ; [aut. Artur Janowski et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej / pod red. Ryszarda Cymermana. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Polskość z daleka i z bliska / red. nauk.: Iwona Anna Ndiaye, Maria Rółkowska ; Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097918] (1).
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1).
Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / pod red. Ryszarda Cymermana ; [aut. Ryszard Cymarman et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Małżeństwo w świetle dialogu kultur / pod red. Władysława Nowaka, Michała Tunkiewicza. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107413] (1).
Lists:
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie historii rodzinnych / Joanna Maria Garbula. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014621] (1).
Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet / Aldona Rita Jurewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Other title: Problematica della presunzione nel diritto romano delle persone.Availability: Copies available for hold on place: [M-066645] (1).
Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym / Krystyna Szczechowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha