Your search returned 90 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej / Wojciech J. Cynarski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095202] (1).
Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944-2001 : studium historyczno-porównawcze / Andrzej Nowakowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-010648] (1).
Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046012] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Turystyka i rekreacja : wymiary teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045529] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010-2015. Other title: Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-374] (6).
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1).
Èkonomičeskaâ geografiâ Rossii = Geografia gospodarcza Rosji / Grzegorz A. Ziętala. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Other title: Geografia gospodarcza Rosji.Availability: Copies available for loan: [M-004881] (4).
  Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-023957] (1).
Historia wychowania - misja i edukacja : profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102010] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111984] (1).
Rozum i obywatel : idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki / Magdalena Żardecka-Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a : analiza krytyczna / Witold M. Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107560] (1).
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Radosław Grabowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Język żyje : rzecz o współczesnej polszczyźnie / pod red. Kazimierza Ożoga. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-100269] (1).
Rehabilitacja w udarze mózgu / pod red. Andrzeja Kwolka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania : wybrane przykłady / Wojciech Furman. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-064321] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068968] (1).
Dominacja czy porozumienie? : związki między dziennikarstwem a public relations / Wojciech Furman. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064322] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040033] (1).
Współczesne analizy dyskursu : kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze / pod red. Marii Krauz, Stanisława Gajdy. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109193] (1).
Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Przedsiębiorczość akademicka / Katarzyna Szara, Agata Pierścieniak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-115004] (1).
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha