Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Other title: Bibliotherapy and reading in the community of people with disabilities.Availability: Copies available for loan: [M-094325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Lists:
Literatura w perspektywie psychologii : studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej / Jerzy Speina. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-098067] (1).
Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie / Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097606] (1).
Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Darul, Leszek Stępka ; pod red. Mariusza Kulickiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-094350] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-095822] (1).
Najcenniejsze olejki eteryczne / Józef Góra, Anna Lis ; [aut. rozdz. 13 - J. Góra i A. Wołoszyn, rozdz. 23 J. Góra i J. Gibka]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077888] (2).
  Copies available for reference: [CZ 646.7] (1).
Język i kultura Japonii : materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Interdyscyplinarnego (Toruń, 23 marca 1994) / wyd. pod red. Krzysztofa Stefańskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 811.521] (1).
Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku : studium archeologiczno-architektoniczne / Marcin Wiewióra. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-067441] (1).
Wissenschaft und Gesselschaft im Dialog : Tagungsbericht des dritten wissenschaftlichen Kongresses der "Societas Humboldtiana Polonorum" / hrsg. von Waldemar Pfeiffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-081577] (1).
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX ogólnopolskie seminarium naukowe, 6-8 września 2005 / [red. nauk. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-085863] (1).
Traktat ryski 1921 roku po 75 latach : studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-092520] (1).
Nad Bałtykiem : w kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Other title: W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-093481] (1).
Podstawy inwestowania na giełdach towarowych / Marek Drewiński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ciało jako kategoria pedagogiczna : w poszukiwaniu integralnego modelu edukacji / Piotr Błajet. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-094330] (1).
Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników : studium psychologiczno-pedagogiczne / Tadeusz Kluz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja / pod red. Janusza Muchy, Włodzimierza Wincławskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-094333] (1).
Kazachstan : studium politologiczne / Piotr Grochmalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walicka, tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Private banking : istota, koncepcja, funkcjonowanie / Leszek Dziawgo. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Państwo socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek ; tł. Monika Bratkowska-Zariczna, Piotr Zariczny. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Other title: Socialstaat in Europa : Geschichte - Entwicklung - Perspektiven.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-094342] (1).
Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy / Jarosław Oczki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-094341] (1).
Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Młodzież wobec małżeństwa i rodziny : raport z badań / Tomasz Biernat, Paweł Sobierajski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-094326] (1).

Powered by Koha